Erdélyi kutatás - letölthető tanulmányok

2006 óta folytatunk szisztematikus kutatást Erdély-szerte. A terepmunka során többek között a népi építészet és a tárgyi kultúra megmaradt emlékeit gyűjtjük fel. A témában született tanulmányok itt érhetők el.
Szerző: Skanzen 2019. november 18.

Letölthető tanulmányok

 

OTKA

 

Balázs-Legeza Borbála - Torockó, a néprajzi sztár. Ház és Ember 29., 2017, 318-327.

 

Bardócz-Tódor Enikő: A balavásári porta az Erdély épületegyüttesben, Ház és ember 27. 2015. 57-68

 

Bardócz-Tódor Enikő: Adalékok a balavásári porta hasznosítási tervéhez. Ház és ember 30., 2018. 105-117.

 

Bardócz-Tódor Enikő: A lövétei ványoló. Ház és Ember 26., 2014, 32-40.

 

Bardócz-Tódor Enikő: Életmódváltások Homoródalmáson idősebb Tódor Albert életútján keresztül. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve X. 2014. 281-293.

 

Bardócz-Tódor Enikő: Gyergyói esztenák ma. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve XI-XII. 2016. 217-227.

 

Bardócz-Tódor Enikő: Változó táplálkozási szokások Balavásáron. Létünk, 47. évf. 1. sz.

 

Bereczki Ibolya: Akiket a közös ügy összeköt...Kolozsvári beszélgetés Pozsony Ferenccel In: Jakab-Albert Zsolt - Kinda István szerk. Aranykapu Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kolozsvár, 2015. 189-198.

 

Bereczki Ibolya: Menekülés Székelyföldről - 1916 tragikus erdélyi eseményei egy zabolai tüzér frontról küldött levelei tükrében. Ház és Ember 28. 2016, 189-198.

 

Buzás Miklós: Hagyma - Racionalizációs mátrix az Erdély épületegyütteshez. Ház és Ember 28. 2016, 329-335. 

 

Buzás Miklós-Vass Erika: Gyimes népi építészete és lakáskultúrája a Szabadtéri Néprajzi Múzeum felmérő táborának tükrében, Ház és Ember 27. 2015. 5-34.


Buzás Miklós – Vass Erika - A Mezőség népi építészete és lakáskultúrája a Szabadtéri Néprajzi Múzeum  felmérő táborának tükrében. 2013, Ház és Ember 25. 167-

 

Csonka-Takács Eszter - Kortárstalálkozók Gyimesközéplokon. Ház és Ember 30., 2018. 67-77.

 

Jakab Judit - Etnobotanikai gyűjtőút, Erdély – Háromszék. 2013, Ház és Ember 25. 249-


Kemecsi Lajos - A hétfalusi telek a Szabadtéri Néprajzi Múzeum erdélyi épületegyüttesében. 2013, Ház és Ember 25. 195-

 

Kemecsi Lajos - Yard from Hétfalu in the Transylvanian building complex of the Hungarian Open Air Museum. 2012, Acta Ethnographica Hungarica 57. évf. 233-252.

 

Kinda István: Adatok a kézdiszentléleki kőfaragáshoz, Ház és Ember 26. 2014. 209-216

 

Kramlik Márta: A Fekete-Körös völgye az Erdély épületegyüttesben, Ház és ember 27. 2015. 35-55.

 

Paládi Kovács Attila: Szilágysági lakóházak és gazdasági épületek az 1960-as években a Magyar Néprajzi Atlasz tükrében. Ház és Embe 28. 2016. 274-287.

 

Pál-Kovács Dóra: „Női szemmel” - A nők szabadsága a magyarózdi páros táncokban. Ház és Ember 30. 2018. 79-85.

 

Peti Lehel: Gazdasági stratégiák és társadalmi viszonyok a Kis-Küküllő vidékén, Ház és Ember 26. 2014. 181-207

 

Polák-Erdős Klára: Adalékok a Szeben megyei szász népi építészethez egy építészeti felmérőtábor tükrében. Ház és Ember 26. 2014. 120-128.

 

Pozsony Ferenc: A ház- és lakáskultúra változása a háromszéki Zabolán. Ház és Ember 28. 2016, 303-316.

 

Szűcs Brigitta: A zöldág funkciói és értelmezési lehetőségei Alcsíkban In: Kothencz Kelemen szerk. Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. Baja, 2014. 761-777.

 

Szűcs Brigitta: Az Erdélyi Néprajzi Múzeum szabadtéri kiállítása, Ház és Ember 26. 2014. 143-158.

 

Szűcs Brigitta: Körösfői portékák. Adatok egy kalotaszegi falu életmódjáról, Ház és ember 27. 2015. 68-89.


Tódor Enikő - Juhászat Homoródalmáson. 2013. Ház és Ember 25. 231-

 

Varga Sándor: Térhasználat a mezőségi táncos házban, Ház és ember 27. 2015. 87-100.

 

Vass Erika: A két Küküllő közének etnikai sokszínűsége az 1930-as években a egy gógánváraljai cseléd életén keresztül In Jakab-Albert Zsolt - Kinda István szerk. Aranykapu Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kolozsvár, 2015. 935-946.

 

Vass Erika - Az Erdély épületegyüttes gyűjteményfejlesztési lehetőségei a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. 2013, Néprajzi Értesítő XCIV. 67-77.

 

Vass Erika: Az Erdély épületegyüttes kapcsán végzett kutatás 2014. évi eredményei, Ház és Ember 26. 2014. 123-142.

 

Vass Erika: A kulturális emlékezet megszerkesztése és a lokális identitás építése az újszékelyi unitárius gyülekezet példáján keresztül. In: Jakab Albert Zsolt - Vajda András szerk. Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. 2017. 453-464.

 

Vass Erika: A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély épületegyütteséhez végzett terepmunka tanulságai. In: Balogh Balázs (főszerk.) – Ispán Ágota Lídia – Magyar Zoltán (szerk.) – Mészáros Csaba – Vargyas Gábor (vendégszerk.): Ethno-lore XXXIV. Az MTA BTK Néprajztudományi Intézet Évkönyve. MTA BTK, Budapest, 2017. 278-300.

 

Vass Erika: Egy templom, két gyülekezet Fiatfalván. Ház és Ember 28. 2016, 289-302. 

 

 

Egyéb megjelenések

 

Balassa M. Iván - Cseri Miklós (szerk.): Népi építészet Erdélyben. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum saját kiadása, Szentendre, 1999

 

Bardócz-Tódor Enikő: Cigány-magyar kapcsolatok Balavásáron. Kurta Mihály - Veres Gábor - Verók Attila (szerk.): Az V. Országos Múzeumandragógiai Konferencia Válogatott Anyaga. (Múzeumandragógia VI. Eger, 2017) Az Eszterházy Károly Egyetem, Eger és a Pulszky Magyar Múzeumi Egyeseület Múzeumandragógiai Tagozata, Budapest közös kiadása. 17-21.

 

Bereczki Ibolya: Indulj el egy úton... Kallós Zoltán. Megjelent a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Könyvek sorozatában (kiállítási katalógus). Szentendre, 2015

 

Bereczki Ibolya – Pozsony Ferenc (szerk.): Üzenet a frontról. Ferenc tüzér levelei 1914–1918. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 2016. 441.

 

Bíró Gábor: A sóvidék népi építészete. A Magyar Nép Építészeti Archívum kiadványai 5. Szentendre, 1992.

 

Szőcsné Gazda Enikő: A háromszéki hozomány a 19. században. Doktori (PhD) értekezés, Debreceni Egyetem BTK, 2010

 

Vass Erika: A Hunyad megyei református szórványmagyarság. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Skanzen Könyvek

 

Vass Erika: Az Újszékelyi Unitárius Egyházközség története a források tükrében. Megjelent a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Könyvek sorozatában, 2016

 

Vass Erika: Erdély Virágai. Egy kutatás pillanatképek 2006-2011.  Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Skanzen Könyvek, 2011

erdélyi kutatás Erdély Erdély tájegység tájegység épül Erdély tanulmányok publikációk tanulmányok tudományos munka


Kapcsolódó cikkek
Látogatás

Skanzen Kártya

Váltson Skanzen kártyát, hogy egész évben ingyen látogathassa a Skanzent, és élvezze a Skanzen Kártyához kapcsolódó további előnyöket!