Skanzen Kötődés-díj 2017

A Skanzen Kötődés-díjat 2017-ben két olyan személy kapta, aki szakmai tudásával, kitartó munkájával és kreatív személyiségével hosszú ideje a múzeum mellett áll.
Szerző: Skanzen 2018. február 05.

A Skanzen Kötődés-díjat évente adjuk azoknak a mecénásainknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a múzeum fejlődéséhez, működéséhez.

 

Ebben az évben ezt a díjat két olyan személy kapta, aki szakmai tudásával, kitartó munkájával és kreatív személyiségével hosszú ideje a múzeum mellett áll: Dávidné Gulyás Gizella mézeskalács-készítő, a süttöri porta hagyományőre és Szigethy Miklósné, Ildikó néphagyományőrző óvónő, múzeumpedagógiai foglalkozásaink szinte állandó külsős munkatársa.

 

Örülünk, hogy velük dolgozhatunk, és hogy munkájuk, személyiségük ma is része múzeumi életünknek. Szeretettel gratulálunk a díjhoz!

 

Képek a díjátadóról >>

 


 

LAUDATIO - Dávidné Gulyás Gizella

 

Dávidné Gulyás Gizella pályáját híd- és vízműépítő technikusként kezdte, 1988-ig Szentendre Városi Tanácsának Műszaki Osztályán dolgozott. A kreatív önkifejezést a mézeskalácsok készítésében és díszítésében találta meg: a ’80-as évek elején még csak hobbiként, ’88-tól már hivatásként a házi kivitelezéssel létrehozott saját műhelyében. 2001-ben, az Élelmiszertörvényben foglaltaknak megfelelően megszerezte a mézeskalács készítéshez szükséges édesipari termékgyártó képesítést. Megtanult csokoládét, cukrot készíteni, kávét pörkölni, kakaót fermentálni, de igazi szenvedélye a mézeskalács maradt.


A Skanzenben először 1992-ben tartott foglalkozást egy augusztus 20-i rendezvényen. Még ugyanabban az évben beállt a "bemutatósok" sorába, először Ásványrárón, majd Cseri Miklós fölajánlását követően (aki saját bevallása szerint kedvenc házát engedte át számára) mostani helyén, a süttöri házban. Az első rendszeres, hétköznap is működtetett műhelyünk kötődik a nevéhez immár több, mint 25 éve. A látogatók nap mint nap látványban, illatban és ízben is megcsodálhatják keze munkáját. Gyönyörű, aprólékosan megmunkált mézeskalács szíveit nemcsak kollégák, múzeumi konferencián résztvevők vagy szülinaposok őrzik, de olyan uralkodók is, mint a belga vagy a jordán király.  

 

Gulyás Gizella kivételes ember, kivételes erényekkel. Nagyvonalúságát és rugalmasságát minden kolléga dicséri. Gizike nélkül nem telik el Húsvét, nincs Márton-nap, nincsenek táborok, megrendelt programok. Személye és munkássága összeforrt a Skanzennel, hiszen a múzeum 50 évéből legalább 25-öt velünk töltött. Örülünk, hogy vele dolgozhatunk, és hogy ma is része múzeumi életünknek.


Szeretettel gratulálunk a díjhoz!

(Faár Tamara)

 LAUDATIO
Szigethy Ildikó

Engedjék meg, hogy a laudációt egy olyan idézettel kezdjem, amit Szigethy Ildikó is gyakran
idéz, ha saját munkájáról vall:

 

„Az Úr Jézus, amikor kicsi gyermek volt, hát ő madarakat csinált agyagból. S odament egy
pásztor, és azt mondta:
- Mi csinálsz, te gyermek?
Azt mondja:
- Hát madarakat!
S azt mondja:
- Nem élők!
S azt mondja:
- Élni fognak!
Az embör bémönt közibe, s a madarak mind férepültek, s mind lettek fecskemadarak.”
A Parasztbiblia néhány sora szépen visszaadja Szigethy Ildikó pedagógus hitvallását, amit ő
maga ekképpen fogalmazott meg: „amiben hiszünk, és hittel végezzük az élővé válik!”.


Református lelkipásztor lányaként mindig is ebben a szellemiségben végezte munkáját, aminek alapja a néphagyomány-éltetés. Ünnepeinket és mindennapjainkat is áthatja a közösséghez való tartozás, hagyományaink megélése. Ezért fontos, hogy a közösség tagjaiként már a legfiatalabb nemzedékkel megismertessük szokásainkat, értékeinket.

 

Szigethy Ildikó először a „matyó fővárosban”, Mezőkövesden, ezt követően szülőfalujában, Bükkzsércen dolgozott óvónőként. 1990-től pedig Szentendrén, a Szentendre Városi Óvodák Bimbó Úti Tagóvodájával forrt össze a neve, ahol a mai napig formálja a kisgyermekek világlátását.


Élő hagyomány csak akkor létezik, ha ezért az egész közösség tesz és azt minden generáció megéli. Éppen ezért a legkisebbek mellett a felnőttekkel is igyekszik megláttatni a népdalainkban, táncainkban, népi játékainkban és népmeséinkben rejlő erőt. Szűkebb és tágabb környezetétől az idők során számos elismerésben részesült. 1996-ban vehette át a város Pedagógiai Díját. Ezt a díjat nem csupán pedagógiai munkájáért kapta, hanem a helyi közösségért végzett tevékenységéért, amit a Filibili népdalkörben, a Fuszulyka mesejátszó csoportban és a Pro Urbe díjas Szentendrei Óvónők Néphagyomány Éltető Közösségében, a SZÓNÉK-ban tett.


Egy közösségnek minden tagja egyenértékű, kicsik, nagyok, épek és sérültek egyaránt. Ezt szem előtt tartva végezte el 1999-ben a fejlesztőpedagógus képzést, majd ezt követően az Alapozó terápiát. 2013-ban szerezte meg diplomáját, mint vezető óvodapedagógus. 2002-től a Bimbó utcai tagóvoda vezetője. 2008-ban átvehette a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet. Ugyanebben az évben a Bimbó úti óvoda elnyerte a Néphagyományőrző Mesteróvoda címet, a 2016/2017-es tanévben pedig Kincses Kultúróvoda címet nyert.


Szigethy Ildikó az országos Néphagyományőrző Óvónők Egyesületének (NÓE) 2015-től az elnöke. A NÓE és a Skanzen közösen indított akkreditált képzést, Néphagyomány-éltetés az óvodai nevelésben címmel. A képzés néprajzi elméleti megalapozását a Skanzen munkatársaitól sajátítják el a résztvevők, a gyakorlati résznek a múzeum mellett pedig a Bimbó úti óvoda is helyszínt ad, ahol az óvodások játékbemutatót tartanak. Minden évben megrendezésre kerül az Országos Teréz-nap, aminek állandó helyszíne, szinte otthona a Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A Teréz nap szakmai előkészítője Papp Kornélia, a módszertani bemutatókért Szigethyi Ildikó a felelős.


A néphagyomány-éltetésre az óvodai nevelésben módszerként tekint, hiszen ezzel a szemlélettel a gyerekek komplexen kapnak meg mindent, ami testi-lelki fejlődésükhöz szükséges. Az óvodán túl a Skanzent gondolja a legjobb terepasztalnak ahhoz, hogy a néphagyományokat még teljesebben megélhessék a gyermekek.


Kevesen tudják, de az óvónői pálya előtt Szigethy Ildikót foglalkoztatta a színészet, szívesen állt volna színésznőnek. 2017-ben a múzeumi élő történelem programban egy özvegyasszonyt játszva kamatoztatta színészi tehetségét. Emellett a Skanzen Holdudvarának oszlopos tagja, tiszteletbeli múzeumpedagógus, hiszen évek óta segíti munkánkat, szívesen vállalja múzeumpedagógiai foglalkozások megtartását. A Skanzenhez azonban nem csupán több évtizedes szakmai kapcsolat fűzi, hanem családi szálak és barátságok is hozzánk kötik őt.

Kedves Ildikó, gratulálunk minden munkádhoz és ehhez a díjhoz!

(Bokonics-Kramlik Márta)

Skanzen Kötődés-díj Kötődés-díj Gulyás Gizella Dávidné Gulyás Gizella Szigethy Miklósné Szigethy Ildikó mézeskalács néphagyományéltetetés


Kapcsolódó cikkek
Fedezze fel online

Skanzen App

Járja be Magyarország legnagyobb szabadtéri múzeumát a Skanzen telefonos alkalmazása segítségével! Online térkép, tematikus túrák, kiállításvezető, játék és sok más egy helyen.