CANEPAL

Az évszázados múltra visszatekintő európai juhtenyésztés nem csupán jelentős gazdasági ágazatnak bizonyult, de rendkívül gazdag tárgyi és szellemi kulturális örökséget hordoz magában. Az Európai Unió által támogatott CANEPAL projekt keretében az európai juhtenyésztést vizsgálta 8 ország 10 témában.
Szerző: 2015. február 04.

Az évszázados múltra visszatekintő európai juhtenyésztés nem csupán jelentős gazdasági ágazatnak bizonyult, de rendkívül gazdag tárgyi és szellemi kulturális örökséget hordoz magában. A juhászok természet közeli, sajátos életmódja, a tájjal való rendkívül szoros kapcsolatuk olyan kulturális jellegzetességeket eredményeztek, melyek öröksége Európa szerte megtalálható, mind a zenében, a szokásvilágban, a viseletben, a nyájszervezésben, az építészetben, vagy éppen a táplálkozáskultúrában.

Bár a juhászok életmódja alapvetően nem, a gazdasági és szociális környezet Európa-szerte jelentősen megváltozott az elmúlt évtizedekben, melynek következtében a juhászok társadalmi és kulturális státusza meglehetősen mélyre zuhant. A hagyományos juhászat és a juh tartás ilyen mértékű leértékelődése és a tenyésztés, valamint a hasznosítás 21. században tapasztalható átalakulása tehát komoly fenyegetést jelentenek az ehhez a tevékenységhez kapcsolódó rendkívül értékes örökségre nézve is.
CANEPAL.jpg
Emellett mind a birka, mind a kecsketenyésztés rendkívül fontos szerepet játszik a termőföld és a környezet védelmében, akár az egyre csökkenő termőterületek megőrzését, akár a vizek minőségének, vagy a rendkívül érzékeny ökoszisztéma egyensúlyának védelmét vesszük figyelembe. Mivel a juhok a nem túl jó minőségű földeken is megélnek, tenyésztésük és hasznosításuk kulcsfontosságú az európai vidéki gazdaságok számára.

 

A CANEPAL hisz benne, hogy megvilágítva a juhpásztorkodást és a hozzá kapcsolódó kultúra minden szegmensét, hozzájárulhat ennek a rendkívül fontos európai örökségnek a fenntartásához, erősítheti a művészi és a szakmai kreativitást és együttműködést, fellendítheti a hozzá kapcsolódó turizmust, támogathatja a juhtartó területek és társadalmi rétegek identitását és fenntarthatja a pásztorkodáshoz kapcsolódó kulturális és gazdasági tevékenységeket. Mindemellett a juhtenyésztéssel foglalkozó területek megerősödését szolgálhatják a különböző múzeumok, kulturális központok ezzel kapcsolatos tevékenységei, valamint azok a publikációk, kiállítások, vagy éppen konferenciák, melyek a pásztor élettel és annak különböző aspektusaival kapcsolatban kerülnek megrendezésre.
CANEPAL_2.jpg

A projekt további céljai:

  • Elősegíteni a kulturális javak cseréjét a részt vevő országok között.
  • A projekt eredményeinek széles körű bemutatása.
  • Megismerni és bemutatni a juhászathoz kapcsolódó közös európai kulturális örökségünket a kutatások, kiállítások, programok és ingyenes, on – line kutatási bázis létrehozásának segítségével.
  • Feltárni a kapcsolatot a múlt öröksége és napjaink társadalmi, gazdasági jelenségei között, felhívva a figyelmet a természet és a kultúra vidéki társadalmakban tapasztalható rendkívül szoros kapcsolatára.
  • Elősegíteni a tapasztalatok és ismeretek cseréjét a projektben részt vevő és az azon kívül működő néprajzos és más területeken működő szakemberekkel, valamint előmozdítani egy olyan szakmai hálózat kiépítését, mely behálózná egész Európát, megkönnyítve a kommunikációt, valamint a kulturális javak és ismeretek áramlását.
  • Lehetőséget adni Európa különböző, történeti, néprajzi és a vidéki kultúrát bemutató múzeumai számára, hogy kiszélesítsék tudásukat, látásmódjukat és hogy egy nemzetközi közönség előtt bemutathassák gyűjteményüket és a juhászathoz kötődő kulturális örökségüket.

Játékos és interaktív tanítási módszerekkel elérni és felkelteni a fiatalok érdeklődését a vidék kulturális öröksége iránt, valamint létre hozni egy virtuális múzeumot, mely megosztaná a projekt során felhalmozott tudást és tapasztalatot, mely így minden európai polgár és diák számára elérhetővé válna.
Játék

Részletek a projekt oldalán itt érhetőek el.

CANEPAL európai juhtartás pásztorkodás európai kutatás


Kapcsolódó cikkek
Látogatás

Skanzen Love Tour pároknak

Randizzatok a Skanzenben vagy éljétek át újra az ismerkedés pillanatait! Ismerkedés, párválasztás, esküvő - Önállóan játszható, pecsétgyűjtő túra.