Skanzen - Erdéllyel válik teljessé a magyarság népi kultúrájának bemutatása 

Erdéllyel válik teljessé a magyarság népi kultúrájának bemutatása

2021-ig Erdély tájegységgel bővül a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
Szerző: Skanzen 2018. április 05.

Az elkészülő épületegyüttes nemcsak a 20. századi Erdély, a Partium és Moldva népi építészetét és tárgykultúráját mutatja be, hanem szellemi örökségét, nemzetiségi és vallási sokszínűségét, oktatását is.

 

A legjellegzetesebb erdélyi kistáji egységeket a Szilágyságtól Kalotaszegen át Gyimesig, Háromszéktől a Sóvidékig huszonegy portába sűrítve, áttelepített vagy másolatban fölépülő épületekkel kívánja bemutatni a Skanzen. A múzeum a szabadtéri muzeológia megújuló eszközeivel reprezentálja Erdély sokarcúságát, az ott élő emberek természeti környezettel való szoros kapcsolatát is. A fejlesztés során a hatvan hektáros terület tizenöt hektárral növekszik, a jelenlegi 312 épület 124 épülettel és 25-30 ezer műtárggyal bővül.

 

 skanzen_erdelytajegyseg.jpg

 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 1967-es alapítása óta módszeresen építi föl a magyar nyelvterület népi építészeti szempontból legjellegzetesebb területeit bemutató tájegységeit.

 

A Skanzen küldetése a magyar nyelvterületen élő etnikai, kulturális csoportok népi építészetének, életmódjának és tárgyi világának bemutatása. Ezt áttelepített épületekkel, berendezett enteriőrökkel, új kiállítási és bemutatási technológiákkal éri el.

 

Az 1974-ben elsőként átadott Felső-Tiszavidék tájegység óta felépült a Kisalföld (1987), a Nyugat-Dunántúl (1993), a Bakony, Balaton-felvidék (2000), a Dél-Dunántúl (2005), a Felföldi mezőváros (2006), az Észak-magyarországi falu (2010) tájegység és folyamatosan épül az alföldi mezőváros.

 

skanzen_erdelytajegyseg_borszek.jpg 

 

Az ezredfordulón fogalmazódott meg először a szakmai és a laikus közönségtől eredő igény, hogy a Skanzennek be kell mutatnia a határainkon túli magyarság népi építészetét és életmódját is. Erdély esetében merült fel először önálló tájegység létrehozásának gondolata. Szlovákiában a felvidéki Gömör vagy Csallóköz kulturális jelenségei nem térnek el jelentősen a szomszédos észak-magyarországi vagy éppen kisalföldi építészettől, így ezek bemutatása a jelenlegi tájegységi keretek bővítésével megoldható. Hasonló jelenség figyelhető meg Burgenland és az Őrség, Vajdaság és a Dél-Alföld esetében. Erdély viszont egy különálló egység a maga 103 ezer km²-nyi kiterjedésével, önálló történetével, természetföldrajzi és gazdasági viszonyaival, az elcsatoláskor közel két és fél millió, jelenleg mintegy 1,2 milliónyi egy tömbben élő magyar lakosságával. Ez indokolja, hogy saját, különálló tájegységként jelenjen meg a Skanzenben.

skanzen_erdelytajegyseg_latvanyterv_reszlet.jpg

 

Az elmúlt tizenöt év során három OTKA kutatási program és több, az NKA Múzeumi, majd Közgyűjteményi Kollégiuma által finanszírozott terepmunka és tárgygyűjtés segítségével körvonalazták a múzeum munkatársai a leendő tájegységbe beemelendő kisrégiók épület- és műtárgyállományát. Tudományos konferenciákon finomították a koncepciót, megvitatták a legfontosabb szakmai kérdéseket és számos publikációt jelentettek meg a témában. 2014-re összeállt a részletes épületjegyzék, a telepítési koncepció és meghatározták a legfontosabb üzeneteket.

 

A Skanzen Erdély épületegyüttese lesz az első komplex összefoglaló kiállítás hazánkban, amely az adott terület épített, tárgyi és szellemi örökségét több, mint egy évszázadon átívelő időszakban mutatja be.

 

Nagy hangsúlyt fektet a múzeum az Erdélyre jellemző etnikai és vallási sokszínűség bemutatására. Az interetnikus kapcsolatok reprezentálására a kiállításegyüttesben helyet kap egy szász és egy román ház is. Bár összefoglalóan Erdély névvel illetjük az elkészülő épületegyüttest, de Erdély, a Partium és a Bánság területeinek egységes elnevezéseként használjuk a kifejezést, ahol még egy moldvai magyarokat reprezentáló ház is helyet kap. Kiemelt szakrális épületként unitárius templom épül, hiszen Erdélyre a vallási türelem földjeként is tekintünk, amely a 16. században az unitárius vallás bölcsője volt.  

 

skanzen_erdelytajegyseg_szekelyudvarhely.jpg

 

Az értékmentés és a hagyományos erdélyi társadalom életmódjának dokumentálása és közvetítése mellett a 20­-21. század fordulóján zajló modernizációs folyamatok, társadalmi változások bemutatására is törekszik a Skanzen. Fontosnak tartja a múzeum az Erdélyhez kötődő sztereotípiák értelmezését, újragondolását, hiteles kép nyújtását. A tájegység koncepciója kifejezetten kerüli a „romantikus-pántlikás” megközelítéseket, s szigorúan a megalapozott történelmi, néprajzi, szociológiai kutatásokra támaszkodva mutatja be egy kisebbségbe szorult népesség és társadalom túlélési stratégiáit, választási kényszereit, frusztrált lelkiállapotát a mindennapi élet prezentálása segítségével.

 

Korszerű eszközökkel ábrázolja a múzeum nemzeti összetartozásunkat, a többségi magyarság viszonyulását a szórványban és kisebbségben élő magyarság irányába. Az új kiállításegyüttes elősegíti annak megértését, mennyire fontos a kisebbségi kultúra megőrzése, a nemzeti hagyományok ápolása, napjaink körülményei között annak újra megélése. Ehhez kapcsolódik a másik neuralgikus pont Magyarországon, amelyet az ún. „Erdély/Trianon trauma”-ként fogalmazhatunk meg és amely mind szakmai, mind laikus körökben egy még nem teljesen feldolgozott, sőt kibeszéletlen területet jelent. A kiállítás és a hozzá kapcsolódó programok lehetőséget biztosítanak e fontos társadalmi párbeszéd megindítására, a traumák kimondására, ezáltal feldolgozására és a korrekt, tényszerű ismeretek megszerzésére.

 

skanzen_erdelytajegyseg_szentannato.jpg 

 

A megépülő kiállítás identitásőrzésre, a nemzeti kultúra megőrzésének fontosságára tanít úgy, hogy közben toleranciára, megértésre és szolidaritásra nevel. Az Erdély-problematika, a Trianon trauma, a kisebbségi lét okozta kihívásokra adott válaszok adekvát feldolgozása és bemutatása impulzust ad a magyar néprajz, történetírás és a kulturális antropológiai kutatások számára. Esély nyílik arra, hogy a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tekintetében egy interdiszciplináris kutatóközponttá és központi archívummá válhasson a későbbiek során.

Skanzen Erdély Erdély tájegység tájegységek


Kapcsolódó cikkek
Szolgáltatások

Turisztikai programok

Szeretne kóstolót kapni Magyarországból? Ízletesen és élményszerűen mutatjuk be hazánk értékeit. Tekintse meg a szentendrei Skanzen turisztikai ajánlatait!

Intézményeink