Rurális építészet, lakáskultúra és életmód a 20. században

A Skanzen kutatási idejét kitágítva a jelen ideig vizsgálja a vidéki életmódot, lakáskultúrát, építészetet. Ennek egyik emblematikus időszaka az 50-es, 60-as, 70-es években elindult típus építkezés, a kockaházak elterjedése. A kutatási program az OTKA támogatásával valósul meg.
Szerző: 2014. december 05.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum OTKA K82103 sz. kutatási programja

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2010. januárjában lezárta az OTKA K62412. sz. „A falusi építészet, lakáskultúra és életmód átalakulása a 20. században” című kutatási projektjét.
A kutatási program alapvető célja a múzeum 20. századi épületegyütteséhez kapcsolódó néprajzi alapkutatások elvégzése volt. A négyéves programban több mint 20 egyetemi hallgató és doktorandusz (a debreceni, a budapesti, a pécsi és a szegedi egyetemek Néprajzi Tanszékei) kapcsolódott be. Több településen végeztünk 1-4 éves kutatásokat, mind egyénileg, mind csoportosan. A kutatási eredményeket, több ezer fotó, több száz épületfelmérés, több mint 5000 perc interjú és ezek több ezer oldalnyi gépelt anyaga a múzeum Adattárában kerültek elhelyezésre. A kutatásokról, összefoglaló konferenciát rendeztünk 2008. novemberében, az előadások kibővített, szerkesztett és továbbfejlesztett anyaga 2010. októberében jelent meg múzeum gondozásában. (Vidéki életmódváltozások a 20. században. Szerk.: Cseri Miklós – Sári Zsolt)

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum középtávú kutatási programjának meghatározó szegletköve a 20. századi épületegyüttes megvalósítása. Az elmúlt évek alapkutatásai segítették a program alapjainak kidolgozását. A következő négy év során a cél a 20. századi épületegyüttes telepítési tervének kidolgozása, megírása.
Az épületfelmérések és a néprajzi alapkutatások alapján kerülnek kiválasztásra azok az épületek, amelyek a 20. századi falu épületegyüttes, mint múzeumi kiállítás építményeit adják.  A feladat jelentősége abban áll, hogy ezen koncepció segítségével válik kidolgozhatóvá a végleges telepítési terv, amely alapján állandó kiállításként felépíthető a korszakot bemutató múzeumi falu.

A projekt tevékenységei
A kutatási projekt a 20. század tájegység múzeumi telepítési tervének kidolgozását szolgálja, melynek három fő területe van:
1. épület felmérések készítése,
2. néprajzi alapkutatások végzése,
3. a telepítési terv számára épületek, épület típusok kiválasztása.

E három pontra felépített projekt egy komplett kutatási programot alkot, melynek keretében azokat a változási folyamatokat tárjuk fel, amelyek meghatározták a 20. századi magyar falu gazdasági, társadalmi és kulturális változásait. A projekt tevékenysége, a néprajzi és muzeológiai kutatások módszertanára épül, ami azt jelenti, hogy párhuzamos kutatások mellett, folyamatosan történik a források feldolgozása, adatbázisba rendezése, a műtárgyak gyűjtése, rendszerezése.
A múzeum honlapján rendszeresen beszámolunk a kutatás állapotáról, a legújabb eredményeinkről.

20. századi falu Skanzen kutatás tudományos tevékenység építészeti kutatás életmódkutatás


Kapcsolódó cikkek
Látogatás

Tematikus tárlatok

Múzeumunk fontos 20. századi témákat is feldolgoz. A paraszti társadalom felbomlásának, a dél-dunántúli lakosságcserének és a málenkij-robotnak is szenteltünk egy-egy tárlatot.
Fedezze fel online

Skanzen App

Járja be Magyarország legnagyobb szabadtéri múzeumát a Skanzen telefonos alkalmazása segítségével! Online térkép, tematikus túrák, kiállításvezető, játék és sok más egy helyen.
Szolgáltatások

Turisztikai programok

Szeretne kóstolót kapni Magyarországból? Ízletesen és élményszerűen mutatjuk be hazánk értékeit. Tekintse meg a szentendrei Skanzen turisztikai ajánlatait!