Rurális építészet, lakáskultúra és életmód a 20. században

A Skanzen kutatási idejét kitágítva a jelen ideig vizsgálja a vidéki életmódot, lakáskultúrát, építészetet. Ennek egyik emblematikus időszaka az 50-es, 60-as, 70-es években elindult típus építkezés, a kockaházak elterjedése. A kutatási program az OTKA támogatásával valósul meg.
Szerző: 2014. december 05.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum OTKA K82103 sz. kutatási programja

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2010. januárjában lezárta az OTKA K62412. sz. „A falusi építészet, lakáskultúra és életmód átalakulása a 20. században” című kutatási projektjét.
A kutatási program alapvető célja a múzeum 20. századi épületegyütteséhez kapcsolódó néprajzi alapkutatások elvégzése volt. A négyéves programban több mint 20 egyetemi hallgató és doktorandusz (a debreceni, a budapesti, a pécsi és a szegedi egyetemek Néprajzi Tanszékei) kapcsolódott be. Több településen végeztünk 1-4 éves kutatásokat, mind egyénileg, mind csoportosan. A kutatási eredményeket, több ezer fotó, több száz épületfelmérés, több mint 5000 perc interjú és ezek több ezer oldalnyi gépelt anyaga a múzeum Adattárában kerültek elhelyezésre. A kutatásokról, összefoglaló konferenciát rendeztünk 2008. novemberében, az előadások kibővített, szerkesztett és továbbfejlesztett anyaga 2010. októberében jelent meg múzeum gondozásában. (Vidéki életmódváltozások a 20. században. Szerk.: Cseri Miklós – Sári Zsolt)

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum középtávú kutatási programjának meghatározó szegletköve a 20. századi épületegyüttes megvalósítása. Az elmúlt évek alapkutatásai segítették a program alapjainak kidolgozását. A következő négy év során a cél a 20. századi épületegyüttes telepítési tervének kidolgozása, megírása.
Az épületfelmérések és a néprajzi alapkutatások alapján kerülnek kiválasztásra azok az épületek, amelyek a 20. századi falu épületegyüttes, mint múzeumi kiállítás építményeit adják.  A feladat jelentősége abban áll, hogy ezen koncepció segítségével válik kidolgozhatóvá a végleges telepítési terv, amely alapján állandó kiállításként felépíthető a korszakot bemutató múzeumi falu.

A projekt tevékenységei
A kutatási projekt a 20. század tájegység múzeumi telepítési tervének kidolgozását szolgálja, melynek három fő területe van:
1. épület felmérések készítése,
2. néprajzi alapkutatások végzése,
3. a telepítési terv számára épületek, épület típusok kiválasztása.

E három pontra felépített projekt egy komplett kutatási programot alkot, melynek keretében azokat a változási folyamatokat tárjuk fel, amelyek meghatározták a 20. századi magyar falu gazdasági, társadalmi és kulturális változásait. A projekt tevékenysége, a néprajzi és muzeológiai kutatások módszertanára épül, ami azt jelenti, hogy párhuzamos kutatások mellett, folyamatosan történik a források feldolgozása, adatbázisba rendezése, a műtárgyak gyűjtése, rendszerezése.
A múzeum honlapján rendszeresen beszámolunk a kutatás állapotáról, a legújabb eredményeinkről.

20. századi falu Skanzen kutatás tudományos tevékenység építészeti kutatás életmódkutatás


Kapcsolódó cikkek
Szolgáltatások

Turisztikai programok

Szeretne kóstolót kapni Magyarországból? Ízletesen és élményszerűen mutatjuk be hazánk értékeit. Tekintse meg a szentendrei Skanzen turisztikai ajánlatait!