Erdélyi kutatás - letölthető tanulmányok

2006 óta folytatunk szisztematikus kutatást Erdély-szerte. A terepmunka során többek között a népi építészet és a tárgyi kultúra megmaradt emlékeit gyűjtjük fel. A témában született tanulmányok itt érhetők el.
Szerző: Skanzen 2019. november 18.

A Tradíció és modernizáció Erdély néprajzi képének változásában a 19–21. században alapkutatás folytatásaként a K105556 számú OTKA kutatás keretében megjelent, Erdély épületegyütteséhez kapcsolódó publikációk innen tölthetők le.

 

Balázs-Legeza Borbála - Torockó, a néprajzi sztár. Ház és Ember 29., 2017, 318-327.

 

Bardócz-Tódor Enikő: A balavásári porta az Erdély épületegyüttesben, Ház és ember 27. 2015. 57-68.

 

Bardócz-Tódor Enikő: Adalékok a balavásári porta hasznosítási tervéhez. Ház és ember 30., 2018. 105-117.

 

Bereczki Ibolya: Akiket a közös ügy összeköt...Kolozsvári beszélgetés Pozsony Ferenccel In: Jakab-Albert Zsolt - Kinda István szerk. Aranykapu Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kolozsvár, 2015. 189-198.

 

Buzás Miklós-Vass Erika: Gyimes népi építészete és lakáskultúrája a Szabadtéri Néprajzi Múzeum felmérő táborának tükrében, Ház és Ember 27. 2015. 5-34.


Buzás Miklós – Vass Erika - A Mezőség népi építészete és lakáskultúrája a Szabadtéri Néprajzi Múzeum  felmérő táborának tükrében. 2013, Ház és Ember 25. 167-

 

Csonka-Takács Eszter - Kortárstalálkozók Gyimesközéplokon. Ház és Ember 30., 2018. 67-77.

 

Jakab Judit - Etnobotanikai gyűjtőút, Erdély – Háromszék. 2013, Ház és Ember 25. 249-


Kemecsi Lajos - A hétfalusi telek a Szabadtéri Néprajzi Múzeum erdélyi épületegyüttesében. 2013, Ház és Ember 25. 195-

 

Kemecsi Lajos - Yard from Hétfalu in the Transylvanian building complex of the Hungarian Open Air Museum. 2012, Acta Ethnographica Hungarica 57. évf. 233-252.

 

Kinda István: Adatok a kézdiszentléleki kőfaragáshoz, Ház és Ember 26. 2014. 209-216

 

Kramlik Márta: A Fekete-Körös völgye az Erdély épületegyüttesben, Ház és ember 27. 2015. 35-55.

 

Peti Lehel: Gazdasági stratégiák és társadalmi viszonyok a Kis-Küküllő vidékén, Ház és Ember 26. 2014. 181-207.

 

Pál-Kovács Dóra: „Női szemmel” - A nők szabadsága a magyarózdi páros táncokban. Ház és Ember 30. 2018. 79-85.

 

Szűcs Brigitta: A zöldág funkciói és értelmezési lehetőségei Alcsíkban In: Kothencz Kelemen szerk. Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. Baja, 2014. 761-777.

 

Szűcs Brigitta: Az Erdélyi Néprajzi Múzeum szabadtéri kiállítása, Ház és Ember 26. 2014. 143-158.

 

Szűcs Brigitta: Körösfői portékák. Adatok egy kalotaszegi falu életmódjáról, Ház és ember 27. 2015. 68-89.


Tódor Enikő - Juhászat Homoródalmáson. 2013. Ház és Ember 25. 231-

 

Varga Sándor: Térhasználat a mezőségi táncos házban, Ház és ember 27. 2015. 87-100.

 

Vass Erika: A két Küküllő közének etnikai sokszínűsége az 1930-as években a egy gógánváraljai cseléd életén keresztül In Jakab-Albert Zsolt - Kinda István szerk. Aranykapu Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kolozsvár, 2015. 935-946.

 

Vass Erika - Az Erdély épületegyüttes gyűjteményfejlesztési lehetőségei a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. 2013, Néprajzi Értesítő XCIV. 67-77.

 

Vass Erika: Az Erdély épületeggyüttes kapcsán végzett kutatás 2014. évi eredményei, Ház és Ember 26. 2014. 123-142.

 


OTKA 72428 sz. kutatási program
2008-2012
Erdély néprajzi képe a 19-20. században
Témavezető: T. Dr. Bereczki Ibolya
A kutatás koordinátora: Dr. Vass Erika

erdélyi kutatás Erdély Erdély tájegység tájegység épül Erdély tanulmányok publikációk tanulmányok tudományos munka


Kapcsolódó cikkek
Látogatás

Skanzen Futóbérlet

Kapcsolódjon ki aktívan a Skanzenben! Nem mindennapi, természetvédelmi területen, 100-200 éves épületek között, biztonságban sportolhat, futhat a Skanzenben.
Látogatás

Élet a fronton túl

Az ÉLET A FRONTON TÚL tematikus évben a múzeum az első világháborút követő éveket idézi meg a kiállítás enteriőrjeiben, kísérőprogramokkal, túravezetésekkel.
Látogatás

Tematikus tárlatok

Múzeumunk fontos 20. századi témákat is feldolgoz. A paraszti társadalom felbomlásának, a dél-dunántúli lakosságcserének és a málenkij-robotnak is szenteltünk egy-egy tárlatot.