Aszfaltrajzverseny - Játékszabályzat

#elsőszabadmájus - 30 éve voltak az első szabad választások. Neked mit jelent a szabadság? Rajzold meg!
Szerző: Skanzen 2020. május 02.

skanzen_aszfaltrajzverseny_felhivas.jpg

 

 
Aszfaltrajzverseny - FELHÍVÁS
 
Az #elsőszabadmajális jegyében ismét játékra hívunk benneteket!
 
Nektek mit jelent a SZABADSÁG?
 
Ragadjatok krétát, és és rajzoljátok fel az aszfaltra! Készítsetek róla képet és töltsétek fel #SZABADMÁJUS hashtaggel Facebookra vagy Instagramra május 10-ig! Ha van kedvetek, írjátok le mellé, nektek mit jelent a szabadság!
 
Mindkét csatornáról egy-egy nyertest sorsolunk ki, akik skanzenes ajándékcsomagot nyerhetnek.
 
Keressétek az #elsőszabadmájus posztokat a Facebookon, idézzük fel együtt 1990 első szabad májusát! #30évevolt


JÁTÉKSZABÁLYZAT

I. A nyereményjáték neve:
Aszfaltrajzverseny
 
II. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója (a továbbiakban Szervező vagy Lebonyolító):
 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
2000 Szentendre
Sztaravodai út 75.
 
A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Lebonyolító kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása a Lebonyolító által történik.
 
III. A játékban való részvétel feltételei:
 
A játékban azok vehetnek részt, akik #SZABADMÁJUS hashtaggel, legkésőbb május 10., 23:59-ig, saját bejegyzésként feltöltenek egy aszfaltrajzról készített fotót saját Instagram- vagy Facebook-oldalukra.
 
A Lebonyolító 2 nyertest sorsol ki azok között a résztvevők között, akiknek posztjai megfeleltek a fenti leírásnak: egyet a Facebook-oldalukra feltöltők közül, egyet pedig az Instagram-oldalra feltöltők közül.
 
A Játékosok csak saját maguk készítette, illetve saját tulajdonukban lévő fotóval vehetnek részt.
 
A posztnak meg kell felelnie jelen szabályzat rendelkezéseinek, különös tekintettel a IX. pontra.
 
A játék ideje: 2020. május 2., 14.30 - május 10., 23.59
A posztok közzétételének határideje: 2020. május 10., 23.59
 
V. A sorsolás időpontja: 2020. május 11., 13.00
VI. Eredményhirdetés: Legkésőbb 2020. május 11., 20.00 óráig.
 
Az eredményeket a Szentendrei Skanzen Facebook- illetve Instagram-oldalán teszi közzé.
 
VII. Nyeremények:
A résztvevők között a Szervező 2 db skanzenes nyereménycsomagot sorsol ki.
 
A nyereményt emailes adategyeztetés után postán küldi ki a Lebonyolító a nyerteseknek. Az adategyeztetés a nyeremenyjatek@skanzen.hu emailcímen történik.
 
VIII. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok:
A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
 
1. a Szervező mint adatkezelő és adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából a jelen pontban írtak szerint kezelje és feldolgozza, valamint a játék lezárásától számított 5 munkanapon belül (míg a nyeremények továbbításához szükséges intézkezdéseket - egyeztetés, postázás stb. - el nem végzi), véglegesen és visszavonhatatlanul törli a játék adminisztráció támogatására létrehozott nyilvántartásából.
 
a Szervezők, mint adatkezelők és adatfeldolgozók a megadott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából a jelen pontban írtak szerint kezelje és feldolgozza;
 
2. nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 
3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
 
IX. Egyéb játékszabályok:
1. A Játékból ki vannak zárva a Szabadtéri Néprajzi Múzeum dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.
 
2. A játékban a 16 éven aluliak csak szülői beleegyezéssel vehetnek részt.
 
3. Az adott Játékból vagy Játékokból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook-profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
 
4. A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) gyűlöletkeltő, illetve vallási, politikai nézeteket sértő, vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) reklám értékűek, (vi) a Szervező jó hírnevét sértik, (vii) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (viii) jogsértőek. Amennyiben a résztvevők hozzászólása a fentiek közül bármelyiket tartalmazza, a Szervező feljogositja magát a hozzászólás azonnali és végleges törlésére.
 
5. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost az adott Játékból vagy Játékokból kizárja.
 
6. A sorsolás során a Lebonyolító az általa készített jegyzőkönyvben, vagy más, a Lebonyolító megítélése szerint hitelt érdemlő bizonyításra alkalmas módon dokumentálja.
 
X. Egyéb rendelkezések
A játék kizárólag a Szervező / Lebonyolító nyereményjátékának minősül, a Facebook semmilyen formában nem szponzorálja, nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem vesz részt benne és nem hozható kapcsolatba vele. A Facebook a játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel vagy kötelezettséggel nem tartozik. A játékos az adatait a játék Szervezőjének / Lebonyolítójának bocsátja rendelkezésre, nem a Facebooknak.
 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
 
Szentendre, 2020. 05. 1.
aszfaltrajzverseny elsőszabadmájus


Kapcsolódó cikkek
Szolgáltatások

Rendezvényhelyszínek

Számos zártkörű rendezvénynek adhat helyet a Skanzen. Csapatépítő vagy családi nap, céges rendezvény, konferencia, esküvő esetén is ideális választás lehet múzeumunk.