Pünkösdi kihívás - Játékszabályok

A Skanzen pünkösdi kihívásának játékszabályai itt érhetők el.
Szerző: Skanzen 2020. május 29.

punkosdi_kihivas_skanzen.jpg

 

 

Pünkösdi kihívás - Játékszabályzat

 

I. A nyereményjáték neve: Pünkösdi kihívás

 

II. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója (a továbbiakban Szervező vagy Lebonyolító): 

 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

2000 Szentendre

Sztaravodai út 75.

 

A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Lebonyolító kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása a Lebonyolító által történik.

 

III. A játékban való részvétel feltételei:

A játékban azok a Facebook-felhasználók vehetnek részt, akik

- a szentendrei Skanzen Undi lakóházának portáján részt vesznek az erőpróbán

- feltöltenek erról egy saját fotót a Facebookra

#énleszekakirály és #pünkösdikirályválasztás hashtaggel teszik közzé a posztot

- és helyszínként bejelölik a posztnál a szentendrei Skanzent.

 

A játék ideje: 2020. május 31., 11.00 - június 1., 23.59

A hozzászólások közzétételének határideje: 2020. június 1., 23.59

 

V. Eredményhirdetés: 2020. június 2.

 

Az eredményeket a Szentendrei Skanzen Facebook-oldalon teszi közzé a Lebonyolító.

 

VII. Nyeremények:

 

A nyertes skanzenes ajándékcsomagban részesül.

A nyereményt emailes adategyeztetés után postán küldi ki a Lebonyolító a nyerteseknek. Az adategyeztetés a nyeremenyjatek@skanzen.hu emailcímen történik.

 

VIII. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok: 

 

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 

1. a  Szervező mint adatkezelő és adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából a jelen pontban írtak szerint kezelje és feldolgozza, valamint a játék lezárásától számított 5 munkanapon belül (míg a nyeremények továbbításához szükséges intézkezdéseket - egyeztetés, postázás stb. - el nem végzi), véglegesen és visszavonhatatlanul törli a játék adminisztráció támogatására létrehozott nyilvántartásából.

a Szervezők, mint adatkezelők és adatfeldolgozók a megadott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából a jelen pontban írtak szerint kezelje és feldolgozza; 

2. nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

IX. Egyéb játékszabályok:

 

1. A Játékból ki vannak zárva a Szabadtéri Néprajzi Múzeum dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2. A játékban a 16 éven aluliak csak szülői beleegyezéssel vehetnek részt.

3. Az adott Játékból vagy Játékokból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook-profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. 

4. A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) gyűlöletkeltő, illetve vallási, politikai nézeteket sértő, vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) reklám értékűek, (vi) a Szervező jó hírnevét sértik, (vii) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (viii) jogsértőek. Amennyiben a résztvevők hozzászólása a fentiek közül bármelyiket tartalmazza, a Szervező feljogositja magát a hozzászólás azonnali és végleges törlésére.

5. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost az adott Játékból vagy Játékokból kizárja. 

6. A sorsolás során a Lebonyolító az általa készített jegyzőkönyvben, vagy más, a Lebonyolító megítélése szerint hitelt érdemlő bizonyításra alkalmas módon dokumentálja. 

 

X. Egyéb rendelkezések

 

A játék kizárólag a Szervező / Lebonyolító nyereményjátékának minősül, a Facebook semmilyen formában nem szponzorálja, nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem vesz részt benne és nem hozható kapcsolatba vele. A Facebook a játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel vagy kötelezettséggel nem tartozik. A játékos az adatait a játék Szervezőjének / Lebonyolítójának bocsátja rendelkezésre, nem a Facebooknak.

 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Szentendre, 2020. 05. 29.

 

 

játékszabály játékszabályzat játékszabályok pünkösdi kihívás


Kapcsolódó cikkek
Látogatás

A test határai

2020-ban Határtalan Skanzen címmel tematikus évet rendeztünk, amely sok szempontból járta körbe a határ kérdését. Idén tovább bővítettük a témakört, és új időszaki...
Látogatás

Legyél a Skanzen Vonat önkéntese

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum önkéntes programja EGYEDÜLÁLLÓ, INGYENES képzési lehetőséget kínál a vasút és a régmúlt kedvelőinek. A jelentkezők a tanfolyam sikeres elvégzése...