A történelem sodrában

Hogyan kerültek bukovinai székelyek Andrásfalváról a völgységi Hidasra? Mi történt a falu sváb lakóival? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a II. világháborút követő migráció idejéből ránk maradt családi történetek, személyes sorsok megismerésén keresztül a múzeum Hidasi lakóházában megnyílt állandó kiállításában.
Szerző: 2015. április 21.

A történelem sodrában - Lakosságcsere a Dél-Dunántúlon az 1940-es években címmel újragondolt állandó kiállítás várja a látogatókat Skanzen Dél-Dunántúl tájegységének Hidasi lakóházában.


A II. világháborút követő időszak egyik fontos, sokakat érintő eseményét a különböző népcsoportok politikai erőszakkal végrehajtott telepítései jelentették. A magyarországi németeket – hasonlóan a csehszlovákiai és lengyelországi németekhez – a háborúért kollektívan vonták felelősségre, és 1946-1948 között jelentős részüket Nyugat-, illetve Kelet-Németországba telepítették ki. A bukovinai székelyeket még 1941-ben telepítették át jobb jövő reményében a Jugoszláviától akkor visszacsatolt Bácskába, ahonnan azonban 1944 őszén a háború forgatagában el kellett menekülniük. A székelyek és az 1947-48-ban Csehszlovákiából szintén kollektív bűnösség elve alapján kitelepített felvidéki magyarok egy része Tolna és Baranya megyék korábban németek lakta településeire került.
A megrázó események sokáig feloldhatatlan ellentéteket szítottak a különböző népcsoportok kényszerűségből egy településre sodort lakói között. Habár napjainkra ezek a konfliktusok látszólag megszűntek, az eseményeket átélt személyek közül sokan még mindig magukban hordozzák az őket ért sebeket.

A hidasi lakóház építői nem sejthették, hogy 1945-ben otthonuk, majd hazájuk elhagyására kényszerülnek. Fejenként 1kg zsír, 2 kg húst, 7 kg lisztet, kenyeret vagy tésztafélét, 2 kg hüvelyest, 8 kg burgonyát, némi ruha- és ágyneműt, kéziszerszámot és háztartási felszerelést vihettek magukkal. A ház jószágaival, bútoraival egy távoli otthonából szintén kiűzött bukovinai székely család tulajdonába került. A beköltöző andrásfalvi Biszak család a meneküléskor csupán a festett menyasszonyi ládát, ruhaneműt és a szövőszéket tudta magával vinni.

A történelem sodrában második világháború utáni kitelepíté német kitelepítés svábok története


Kapcsolódó cikkek
Látogatás

Gyűjtőpontok

Az április 19-én nyíló új időszaki kiállítás a 2010 óta végzett kutatási eredményeket, a múzeumba került tárgyakat mutatja be.