5-8. osztályosoknak

Felső tagozatos korcsoportnak szóló foglalkozásaink közül itt válogathat.
Szerző: Skanzen 2018. február 22.
1. Hogyan segíthetek?
Korosztály: 
7 - 12. osztály
Akadálymentesség: -
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1200 Ft/fő
Nyelv:magyar

 

Ápolónők, A Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány.jpg

Fotó: Ápolónők, A Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány

 

Mi történt a hadirokkantakkal az első világháború után? Hogyan éltek a családfenntartó apákat elvesztő elszegényedett családok tömegei? Milyen lehetőségei voltak a segítségnyújtásnak?

 

A társadalmi szolidaritás lehetőségeit és formáit vizsgáljuk meg a Skanzen Amikor minden más lett - Élet a nagy háború alatt és után új kiállításához kapcsolódóan. Természetesen megbeszéljük a jelen problémáit és a társadalmi felelősségvállalás, a segítségnyújtás lehetőségeit is a diákok tapasztalatai alapján.

 

2. Maria és Julis: "... és mindent ott kellett hagyni"
Korosztály: 
7 - 12. osztály
Akadálymentesség: -
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1200 Ft/fő
Nyelv:magyar

 

mariaesjulis.jpg

 

Hogyan kerültek bukovinai székelyek Andrásfalváról a völgységi Hidasra? Mi történt a falu sváb lakóival? A II. világháborút követő migráció történelmi, politikai okainak feltárására, hatásainak vizsgálatára törekszünk a foglalkozáson.

 

Hogyan éltek a svábok Magyarországon? Mi lett a sorsuk? Kik azok, akik a helyükbe költöztek, észrevehetőek-e a vallási, nemzetiségi különbségek? Ennek megismeréséhez családi történeteket, személyes sorsokat, dokumentumokat használunk fel a családok lakókörnyezetét bemutató helyszíneken. A múzeum hidasi lakóházában megnyílt A történelem sodrában című állandó kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás történelmi élményt nyújt a diákoknak.

 

3. Búcsú a parasztságtól

 

Korosztály: 
7 - 12. osztály
Akadálymentesség: -
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1200 Ft/fő
Nyelv:magyar

 

bucsuaparasztsagtol.jpg

 

Miért tűnt el egy életforma, hogyan bomlott fel a paraszti gazdaságok rendszere az ötvenes – hatvanas évek kényszerű téeszesítése hatására? Kihelyezett történelemóra a Skanzenben. 

 

A történelem szemléletes, interaktív tanítására nyújt lehetőséget a Búcsú a parasztságtól című állandó kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásunk. Korabeli dokumentumok, tárgyak, személyes interjúk vizsgálata során mérlegeljük a veszteségeket és a változás okozta lehetséges nyereségeket. A korszakban élők sorsából kiindulva a napjainkban is aktuális kérdésekre keressük a válaszlehetőségeket.4. Ezek a fiatalok

Korosztály: 
7 - 12. osztály
Akadálymentesség: -
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1200 Ft/fő
Nyelv:magyar

 

ezekafiatalok.jpg

 

Milyen volt szüleink és nagyszüleink fiatalkora? Hogyan éltek, mire vágytak, hogy szórakoztak?

 

A tinédzsereknek szóló foglalkozás szüleik, nagyszüleik életmódját, életérzését teszi átélhetővé. A berendezett korabeli szobában a diákok kézbe vehetik a tárgyakat, ruhákat. Belelapozhatnak az újságokba és könyvekbe, válogathatnak a kis- és nagylemezek között. Korabeli slágerszövegek és olvasói levelek alapján vizsgáljuk az „ifjúsági problémát”, elemezzük a gazdasági helyzetet. Bemutatjuk a korszak jellemző tárgyait, és szlogeneket írunk a reklámokhoz. A foglalkozás otthon folytatható, így segítve a generációk közötti párbeszédet.

 

 

5.  Házról házra

 

Korosztály: 
5-12. osztály
Akadálymentesség: -
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1200 Ft/fő
Nyelv:magyar

 

skanzen_hazrolhazra_foglalkozas.jpg

 

Mi mindent tudhatunk meg a lakókról az épített és a tárgyi környezet alapján? Hogyan árulják el a tárgyak a házak lakóinak foglalkozását, vallását vagy épp nemzetiségét? Mesélnek-e ennél többet úgy, hogy a lakóikkal már nem találkozhatunk? A gyerekek saját megfigyeléseiket osztják meg egymással ezen az interaktív foglalkozáson.

 

A diákok megfigyelési szempontok alapján csoportmunkában fedezik fel az Észak-magyarországi falu portáit. Vizsgáljuk a család nemzetiségét, vallását, megélhetését, vagyoni helyzetét a kiállítási helyszín és a bemutatott szituáció alapján. Az így szerzett ismereteket összevetjük a gyerekek tapasztalataival, érintve ezáltal az egyén és közösség kapcsolatát, valamint a nemzeti és nemzetiségi identitás kérdéskörét is.

 

 

6. Föld-Ház

 

Korosztály: 
5 - 12. osztály
Akadálymentesség: -
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1200 Ft/fő
Nyelv:magyar

 

földhaz1.jpg

 

Mit tudunk meg a lakókról a ház megfigyelésével? Milyen anyagokat használtak fel a régi házak építéséhez? Hogyan építkeztek kalákában? Mi az, ami a jelenben is hasznosítható?

 

Közösen megfigyeljük az építőanyagok felhasználásának módját a Skanzen különböző háztípusain. Összefüggéseket keresünk a táj, az életmód és az építészet között. Ezután a diákok kalákában felépítik egy favázas házszerkezet modelljét. Megismerik a feledésbe merülő építési technikákat, és akár a vályogtégla készítését is kipróbálhatják. Ezt a programot különösen ajánljuk a hon- és népismeret tantárgy oktatásához.

 


7. Tájegységi séta

 

Korosztály: 
3-12. osztály
Akadálymentesség:értelmi, hallás-, mozgássérültek számára is!
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1200 Ft/fő
Nyelv:magyar, angol

 

skanzen_tajegysegiseta.jpg

 

Hogy kerültek a Skanzenbe az épületek? Miért éppen ezeket választottuk? Ki lakott bennük? Hogyan használták ezeket? Volt-e különbség egyes tájegységek, vidékek közt?

 

A Múzeum egyes tájegységeit, lakóházait és melléképületeit, közösségi épületeit, templomait és haranglábait egy múzeumi séta során is megismerhetik az érdeklődők. A fenti kérdéseken túl szóba kerül az adott tájegység lakóinak életmódja, vallása. Bemutatásra kerülnek a legjellemzőbb használati tárgyak, és megismerkedhetünk olyan eszközökkel is, amikről ma már csak könyvekben olvashatunk. A séta végére a résztvevők átfogó képet kapnak a bemutatott vidékről. Az itt szerzett ismeretek segítséget nyújtanak a további tájegységek önálló felfedezéséhez is.

 

 

8.  Kendertől a vászonig 

 

Korosztály: 
3 - 12. osztály
Akadálymentesség:értelmi, hallás-, mozgás- és látássérültek számára is!
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1200 Ft/fő
Nyelv:magyar

 

skanzen_kendertolavaszonig.jpg

 

Miből és hogyan készültek a fonalak száz éve és mire használjuk őket napjainkban? Milyen eszközök segítségével lesz a fonalból vászon, szalag vagy éppen tarisznya? Mi is az a szövés? A kendermegmunkálás bizonyos fázisait próbálhatják ki a gyerekek. Majd a szövőszék megismerése után egyszerűbb szövési technikákkal dolgozhatnak.

 

A csoport megismerkedik az áztatott kender feldolgozásának munkafázisaival (tilolás, gerebenezés, fonás). A résztvevők kipróbálhatják, hogyan kell a guzsalyról fonni. Megnézzük a különböző alapanyagú és technikájú szőtteseket (gyapjú, kender, gyapot), majd a gyerekek kipróbálják a szövőszéket, így ismerik meg a szövés folyamatát. Ezután mindenki madzagszövő kereten vagy körmöcskén elkészíthet egy kis karkötőt színes fonalból. A program kifejezetten az alkotás örömére, a kreativitás kipróbálására nyújt lehetőséget.

 

9. Kerekező

 

Korosztály: 
óvodás - 12. osztály
Akadálymentesség:értelmi, hallás-, mozgás-, látássérültek számára is!
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1600 Ft/fő
Nyelv:

magyar

 

skanzen_kerekezo_muzeumpedagogia.jpg

 

A kerék az a technikai eszköz, ami az emberiség történetében felér a tűz vagy az elektromosság fontosságával. A résztvevők a keréknyomozás helyszínein, a Kocsik és szekerek kiállításban, valamint izgalmas tevékenységek közben jutnak élményteli ismeretekhez. 

 

Minden korosztály számára négy részből áll a foglalkozás, de ezek elemei igazodnak az életkori sajátosságokhoz.

 

1. Ráhangolódás: A kicsikkel mozgással, körjátékkal, képösszerakóval, a nagyobbakkal a körforma mértani, fizikai tulajdonságain, átvitt értelmű jelentésein keresztül tisztázzuk a kerék jelentőségét.

 

2. A keréknyomozás során felkeresünk olyan kerékkel kapcsolatos helyszíneket, kerékkel működtetett eszközöket, amelyek a paraszti társadalomban elengedhetetlenül fontosak voltak (pl. a kerekes kutat, a kovácsműhelyt, a malmot).

 

3. A Kocsik és szekerek kiállításban a különféle kocsitípusokat hasonlítjuk össze. Itt az 5. osztálynál idősebbek egy eredeti szekeret szedhetnek szét és rakhatnak újra össze, majd eredményes munkájuk végeztével felmászhatnak rá, hogy egy csoportképet készíthessenek.

 

4. A Kerékagy óriás társasjátékkal a 3. osztálynál idősebbek észkereküket is megforgatják, míg az óvodás és kisiskolás korosztállyal vasúti megállító tárcsát készítünk.

 

 

10. Munkák a házban

 

Korosztály: 
óvodás - 12. osztály
Akadálymentesség:értelmi, hallás-, mozgás-, látássérültek számára is!
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1600 Ft/fő
Nyelv:magyar, angol

 

skanzen_munkakahazkorul_foglalk.jpg

 

Vajon milyen lehetett a családi munkamegosztás 100 évvel ezelőtt? Mi volt egy családban a szülők és mi a gyerekek feladata? A múzeum egyik portáján a diákok korhű tárgyi környezetben élhetik át egy szegényparaszti család dolgos hétköznapját.

 

A múzeum egyik portáján a diákok korhű tárgyi környezetben élhetik át egy szegényparaszti család dolgos hétköznapját. Az évszakoknak megfelelő munkákba bekapcsolódva pedig megtanulják, milyen fáradtságos munka árán tudta egy család megteremteni a megélhetését. Azt is átélhetik, hogy az egyes munkafolyamatok végzésekor mennyi felelősség hárult a gyerekekre. Bár a családtagok szerepe sokat változott az elmúlt száz évben, a családi munkamegosztás még ma is ugyanolyan fontos, mint egykor volt.

 

2019-ben az I. világháború vidéki társadalomra gyakorolt hatását dolgozzuk fel az 5-8. osztályosoknak szóló foglalkozásokban. 

 

11. Játékvilág

 

Korosztály: 
óvodás - 12. osztály
Akadálymentesség:értelmi, hallássérültek számára is!
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1600 Ft/fő
Nyelv:magyar, angol

 

skanzen_jatekvilag.jpg

 

Vajon miben más egy száz évvel ezelőtt élt gyermek környezete? Hogyan és mivel játszottak a gyerekek, amikor még nem volt számítógép és okostelefon? Mivel töltötték a szabadidejüket?

 

A múzeum egy portáját bejárva ismerkedünk meg az 1900-as években élt gyerekek életével, keresve a párhuzamokat és különbségeket a múlt és jelen gyermekvilága közt. Mozgásos, eszközös és szabályjátékokon keresztül tanítjuk meg azt, hogy ez együtt eltöltött (játék)idő milyen fontos a közösségteremtésben, és hogy a minőségi szórakozás nem anyagiak kérdése. A foglalkozás során a játékokat az életkori sajátosságoknak megfelelően választjuk ki.

 


12. Mindennapi kenyerünk

 

Korosztály: 
óvodás - 12. osztály
Akadálymentesség:értelmi, hallás-, mozgás-, látássérültek számára is!
Időtartam:max. 90 perc
Ár:1600 Ft/fő
Nyelv:magyar

 

skanzen_mindennapikenyerunk_osztalyoknak.jpg

 

Miből és hogyan készült a kenyér az évszázadok folyamán? Hogyan kerül minden nap az asztalunkra? Mit tehetünk mi azért, hogy egészségesebben táplálkozzunk?

 

A foglalkozáson a fenti kérdésekre választ keresve megnézzük a szántóföldet, majd megismerkedünk a gabonatermesztés és a kenyérsütés eszközeivel, a kemence felfűtésének technikájával. Lisztből tésztát dagasztunk és cipókat formázunk, majd a megkelt tésztát kisütjük a kemencében. Amíg sülnek a cipók, a gyerekek a közeli malmot is megtekinthetik. Az adalékanyagoktól mentes kenyér akár otthon is elkészíthető, és az így kapott mindennapi kenyér már egy fontos lépés az egészséges táplálkozás felé.

 


13. Molnárok, malmok

 

Korosztály: 
óvodás - 12. osztály
Akadálymentesség:látássérültek számára is
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1200 Ft/fő
Nyelv:magyar

 

vizimalomba.jpg

 

Hogyan működik egy vízimalom? Miért nem lehetett nagyothalló egy molnár? A foglalkozás során a diákok megismerkednek a malom részeivel, berendezésével, szerkezetét pedig működés közben tekinthetik meg.

 

A megújuló energiák és a malmok társadalomban betöltött fontos szerepe mellett a molnár és családja életét is elképzelhetik. Megtapasztalhatják, milyen nehéz munkát jelentett a kézi malommal való őrlés. A kisebbek énekes-mozgásos játékokkal, mondókákkal elevenítik meg a malomhoz kapcsolódó élethelyzeteket. A nagyobbakkal megismertetjük a malmok különböző típusait, a hozzájuk kapcsolódó rendeleteket. Megtudhatják, hogyan lesz az inasból molnár, és hogy milyen büntetés várt arra a molnárra, aki nem tartja rendben a malmát.

 


14. Élet a tanyán

 

Korosztály: 
óvodás - 12. osztály
Akadálymentesség:értelmi, hallás-, látás- és mozgássérültek számára is!
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1600 Ft/fő
Nyelv:magyar, angol

 

eletatanyan1.jpg

 

Rackajuh, szürkemarha, mangalica, parlagi szamár… csak néhány azok közül hagyományos magyar állatfajták közül, amikkel a gyerekek a foglalkozás alkalmával megismerkedhetnek. Megtanulják, hogy melyik állatnak mi a haszna, és hogyan kell gondozni azokat.

 

A gyerekek tevékenyen bekapcsolódnak egy nagykunsági tanya mindennapjaiba, évszaktól és napszaktól függően segítenek az állatok gondozásában. Az állattartás felelősségét és örömeit egyaránt megismerhetik a foglalkozás során. (Kérjük, hogy a foglalkozásra érkező gyerekek ruházata az időjáráshoz, valamint az állatokkal való munkavégzéshez igazodjon.)

 


15. Fazekasság

Korosztály: 
óvodás - 12. osztály
Akadálymentesség:értelmi, hallás-, mozgás-, látássérültek számára is!
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1200 Ft/fő
Nyelv:magyar

 

fazekass.jpg

 

Régi konyháinkban főképp cserépedényeket használtak. Ki és hogyan készítette ezeket? Milyen formákat használtak? Van-e lába a lábasnak és mire is való a fazék?

 

Az agyagot ősidőktől fogva használjuk a tárgykészítésben. A felrakásos vagy marokedény technikával formázott edények cseréppé kiégetve időtállóak, a konyha tartozékai. A hagyományos formákat követve mindenki elkészítheti saját edénykéjét, agyagtárgyát, alkalmazva a különböző díszítési technikákat is. (Az elkészített tárgyakat a gyerekek hazavihetik, kiégetésüket a múzeum nem vállalja.)

 

 

16. Év-Kör-Kép

 

Korosztály: 
óvodás - 12. osztály
Akadálymentesség:értelmi, hallás-, mozgás-, látássérültek számára is!
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1600 Ft/fő
Nyelv:magyar

 

evkorkep.jpg

 

Az évszakok váltakozása, a gazdasági év munkaalkalmai és a jeles napok szokásai meghatározzák a paraszti életmódot. Megváltozott életrendünkben tudjuk-e ma is érvényesíteni a „mindent a maga idejében” elvét?

 

Az évkör aktuális időszakára jellemző tevékenységeket, hagyományokat hiteles helyszíneken, játékosan, élményközpontúan élhetik át a résztvevők életkoruknak megfelelő szinten és módszerekkel. Tovább a részletekhez >>

 

Ezt a programot különösen ajánljuk a hon- és népismeret tantárgy oktatásához.

 

Foglalkozás megrendelése >>

Hasznos infók >>

 

foglalkozások múzeumpedagógia osztályoknak iskoláknak iskolásoknak felsőtagozatosoknak felső tagozatosoknak felsősöknek


Kapcsolódó cikkek
Tanulás

Év-kör-kép

Az évszakok váltakozása, a gazdasági év munkaalkalmai és a jeles napok szokásai meghatározták a paraszti életmódot. Az évkörnek megfelelően „mindent a maga idejében” végzünk.