Néphagyományéltető tábor óvodapedagógusoknak

Néphagyomány-éltetésen alapuló óvodapedagógusok szakmai nyári továbbképző tábora Szentendrén a Skanzenben
Szerző: Skanzen 2019. március 04.

Néphagyományéltető tábor óvodapedagógusoknak

- 2020-ban a szakmai tábor elmarad - 

 

Az óvodapedagógusok többsége használja a népi játékkészletet, fontosnak tartja a hagyományok felelevenítését, használják a mindennapok hagyományőrző szokásait, ezzel teszik tartalmasabbá óvodapedagógiai programjukat.

 

A gyerekek sokszor kérdeznek „furcsákat”, például: harap a tűzikutya, a csigacsinálónak van-e szarva, a vasháromláb hova megy, és a meszelyhez kell-e meszelő?

 

Egy óvónéninek vagy óvóbácsinak pedig mindenre tudni kell a választ! Még arra is, mit oltanak Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, hova mennek az állatok Szent György napkor, merre fordul Pál és miért gágognak a libák Szent Márton napján.

 

A pedagógusnak tisztában kell lennie, hogy mit mikor, miért csináltak elődeink, hogy mi is a jelen életrendszerünkhöz igazítva tudjuk megélni ünnepeinket, a hagyományelemeket. Ez rendkívül összetett és alapos tervszerű pedagógiai, módszertani munkát igényel. A népi hagyományok pedagógiai célú alkalmazása csak annak a kezében válik arannyá, aki ténylegesen átérzi lényegét, meg tudja fogni, és úgy tudja átadni, hogy annak ne vesszen el a valós értelme. Fontos, hogy tiszta, eredeti forrásból tanuljanak, olyan népi játékokat építsenek be a programjukba, ami hiteles néprajzi forrásból származik.

 

Nephagyomanyelteto.jpg

 

Néphagyományéltetés

A mai ember számára a népi gyermekdalok, játékok, szokások, jeles napi alkalmak már alig mondanak valamit. Ha azokat a nem megfelelő időben játsszuk, énekeljük, vagy hagyományőrző programokkal a hagyományelemeket „őrizzük”, értelmetlenné válik. Mint maga a szó is furcsa, hiszen elődeink sem őrizték a hagyományokat, hanem a szokásokat élték.

A Néphagyományőrző Óvodai program nevelésfelfogásában a néphagyomány elemei beépülnek az óvodai nevelés teljes folyamatába, átszövik és érzelmekre hatóan színesítik az óvodai tevékenységeket. Célja a néphagyomány gazdag eszköztárának felhasználásával hatékonyan segíteni a gyermek fejlődését. A program hangsúlyozza, hogy a szokásőrző játékok kiválasztásánál, tervezésnél figyelembe kell venni a gyermek életkori sajátosságait.

 

Miért éppen a Skanzenben?

A társadalmi változással a népszokásokból a családok már csak keveset közvetítenek gyermekeiknek. Az intézményekre, óvodákra, iskolákra és ránk, a múzeumra hárul a feladat, hogy változó világunkban a hagyomány értékeit közvetítsük. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum muzeológus néprajzkutatói, múzeumpedagógusai és kiállításai megfelelő szakmai hátteret és helyszínt adnak hagyományismereti képzési programoknak, továbbképzéseknek. A képzési programok alkalmával a néprajzi elméleti anyagot a múzeumi környezetben, „kézzel fogható” valóságban tapasztalhatják meg a hallgatók. Kipróbálhatják az aktuális anyaghoz kapcsolódó tevékenységeket, például a búza kaszálását, cséplését, őrlését, a kenyérsütést, a padlólocsolást, vajköpülést, és hosszan sorolhatnám.

 

Akkreditált képzés

A hagyományőrző/éltető programmal dolgozó óvodapedagógusoknak továbbképzésre van szükségük, hogy ismereteiket bővítsék, hogy azt a tudást, amit elődeink apáról-fiúra átadtak, ma egymástól illetve szakemberektől vegyék át. Részükre komplex továbbképzési programot alakítottunk ki a szentendrei Skanzenben, az évente indított Néphagyomány-éltetés az óvodai nevelésben 60 órás akkreditált képzést (http://www.skanzen.hu/hu/tanulas/pedagogusok/akkreditalt-pedagoguskepzesek) és az azt kiegészítő Néphagyományéltető nyári szakmai tábort.

 

A táborról dióhéjban

A szakmai tábor fontos eleme, hogy a néprajzi és folklór ismeretek kiegészüljenek az óvodapedagógiai módszertani, tervezési ismeretekkel, a témához kapcsolódó játék és ének tanítással, kézművesprogramokkal. A tábor egyben szakmai műhelymunka is. Az óvodapedagógusok kiscsoportos munkában heti-, havi-, éves pedagógiai ütemtervet készítenek, feldolgozzák a hallott és gyakorolt ismeret- és játékanyagot, és azt óvodai keretbe rendezik. A következő tanévi pedagógiai programjának tervezésébe bele tudják foglalni azokat az ötleteiket, amik a táborban fogalmazódnak meg bennük. Az óvodapedagógiai munkát a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének kiváló szakemberei segítik.

 

Milyen témákkal foglalkoztunk eddig?

Míg akkreditált képzésünk témája az évkör jeles napjai és szokásai, a nyári táborban olyan témákat dolgozunk fel, ami a hétköznapi élethez kapcsolódik. Az óvodai néphagyományőrző tevékenységek rendszerét segíti az évkör, az évszakokhoz kapcsolódó ünnepkörök jeles napjai, a hagyományápoló tevékenységek, a népköltészeti alkotások, és a népi játékok. Az évkör ismétlődő rendszere átlátható rendet visz a nevelőmunkába. A hagyományőrző jeles napok nem minden esetben jelentenek óvodai ünnepi alkalmat, hanem évről-évre visszatérő tevékenységeket. Tábori programjainkban már feldolgoztuk a paraszti munka éves rendje és munkamegosztás a családban; a mesterek, mesterségek; a vásár helye és szerepe a paraszti társadalomban témákat, az egész tanévben tematikus évként is használható búza útját, a földmegmunkálástól a kenyérsütésig. Tavalyi táborunkban vizsgáltuk, hogy a paraszti társadalom embere valójában környezettudatos magatartást folytatott-e, ami a környezeti neveléshez, és a külsővilág tevékeny megismeréséhez ad nekünk segítséget.

 

Mikor lesz legközelebb tábor?

Idén nyárra is terveztünk szakmai tábort, amit a jelenlegi koronavírus okozta válsághelyzet miatt le kellett mondanunk. Bízunk benne, hogy a következő tanévben a Néphagyomány-éltetés az óvodai nevelésben akkreditált képzésen és nyáron a szakmai táborban ismét köszönthetjük az óvodapedagógusokat múzeumunkban.

 

 

További érdeklődés, jelentkezés
Pintérné Herczeg Andrea

múzeumpedagógus

herczeg.andrea@skanzen.hu

06-26/502-599 vagy 30/870-6934

tábor szakmai tábor pedagógusoknak óvodapedagógusoknak néphagyományéltetés néphagyományéltető


Kapcsolódó cikkek