5-8. osztályosoknak

Felső tagozatos korcsoportnak szóló foglalkozásaink közül itt válogathat.
Szerző: Skanzen 2018. február 22.
1. Maria és Julis: "... és mindent ott kellett hagyni"
Korosztály: 
7 - 12. osztály
Akadálymentesség: -
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1 600 Ft/fő
Nyelv:magyar

 

mariaesjulis.jpg

Hogyan kerültek bukovinai székelyek Andrásfalváról a völgységi Hidasra? Mi történt a falu sváb lakóival? A II. világháborút követő migráció történelmi, politikai okainak feltárására, hatásainak vizsgálatára törekszünk a foglalkozáson.

 

Hogyan éltek a svábok Magyarországon? Mi lett a sorsuk? Kik azok, akik a helyükbe költöztek, észrevehetőek-e a vallási, nemzetiségi különbségek? Ennek megismeréséhez családi történeteket, személyes sorsokat, dokumentumokat használunk fel a családok lakókörnyezetét bemutató helyszíneken. A múzeum hidasi lakóházában megnyílt A történelem sodrában című állandó kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás történelmi élményt nyújt a diákoknak.

 

2. Búcsú a parasztságtól

Korosztály: 
7 - 12. osztály
Akadálymentesség: -
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1 600 Ft/fő
Nyelv:magyar

 

bucsuaparasztsagtol.jpg

Miért tűnt el egy életforma, hogyan bomlott fel a paraszti gazdaságok rendszere az ötvenes – hatvanas évek kényszerű téeszesítése hatására? Kihelyezett történelemóra a Skanzenben. 

 

A történelem szemléletes, interaktív tanítására nyújt lehetőséget a Búcsú a parasztságtól című állandó kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásunk. Korabeli dokumentumok, tárgyak, személyes interjúk vizsgálata során mérlegeljük a veszteségeket és a változás okozta lehetséges nyereségeket. A korszakban élők sorsából kiindulva a napjainkban is aktuális kérdésekre keressük a válaszlehetőségeket.


3. Ezek a fiatalok

Korosztály: 
7 - 12. osztály
Akadálymentesség: -
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1 600 Ft/fő
Nyelv:magyar

 

ezekafiatalok.jpg

Milyen volt szüleink és nagyszüleink fiatalkora? Hogyan éltek, mire vágytak, hogy szórakoztak?

 

A tinédzsereknek szóló foglalkozás szüleik, nagyszüleik életmódját, életérzését teszi átélhetővé. A berendezett korabeli szobában a diákok kézbe vehetik a tárgyakat, ruhákat. Belelapozhatnak az újságokba és könyvekbe, válogathatnak a kis- és nagylemezek között. Korabeli slágerszövegek és olvasói levelek alapján vizsgáljuk az „ifjúsági problémát”, elemezzük a gazdasági helyzetet. Bemutatjuk a korszak jellemző tárgyait, és szlogeneket írunk a reklámokhoz. A foglalkozás otthon folytatható, így segítve a generációk közötti párbeszédet.

 

4.  Házról házra

Korosztály: 
5-12. osztály
Akadálymentesség: -
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1 600 Ft/fő
Nyelv:magyar

 

skanzen_hazrolhazra_foglalkozas.jpg

Mi mindent tudhatunk meg a lakókról az épített és a tárgyi környezet alapján? Hogyan árulják el a tárgyak a házak lakóinak foglalkozását, vallását vagy épp nemzetiségét? Mesélnek-e ennél többet úgy, hogy a lakóikkal már nem találkozhatunk? A gyerekek saját megfigyeléseiket osztják meg egymással ezen az interaktív foglalkozáson.

 

A diákok megfigyelési szempontok alapján csoportmunkában fedezik fel az Észak-magyarországi falu portáit. Vizsgáljuk a család nemzetiségét, vallását, megélhetését, vagyoni helyzetét a kiállítási helyszín és a bemutatott szituáció alapján. Az így szerzett ismereteket összevetjük a gyerekek tapasztalataival, érintve ezáltal az egyén és közösség kapcsolatát, valamint a nemzeti és nemzetiségi identitás kérdéskörét is.

 

5. Föld-Ház 

Korosztály: 
5 - 12. osztály
Akadálymentesség: -
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1 600 Ft/fő
Nyelv:magyar

 

földhaz1.jpg

Mit tudunk meg a lakókról a ház megfigyelésével? Milyen anyagokat használtak fel a régi házak építéséhez? Hogyan építkeztek kalákában? Mi az, ami a jelenben is hasznosítható?

 

Közösen megfigyeljük az építőanyagok felhasználásának módját a Skanzen különböző háztípusain. Összefüggéseket keresünk a táj, az életmód és az építészet között. Ezután a diákok kalákában felépítik egy favázas házszerkezet modelljét. Megismerik a feledésbe merülő építési technikákat, és akár a vályogtégla készítését is kipróbálhatják. Ezt a programot különösen ajánljuk a hon- és népismeret tantárgy oktatásához.

 


6. Tájegységi séta

Korosztály: 
3-12. osztály
Akadálymentesség:értelmi, hallás-, mozgássérültek számára is!
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1 600 Ft/fő
Nyelv:magyar, angol

 

skanzen_tajegysegiseta.jpg

Hogy kerültek a Skanzenbe az épületek? Miért éppen ezeket választottuk? Ki lakott bennük? Hogyan használták ezeket? Volt-e különbség egyes tájegységek, vidékek közt?

 

A Múzeum egyes tájegységeit, lakóházait és melléképületeit, közösségi épületeit, templomait és haranglábait egy múzeumi séta során is megismerhetik az érdeklődők. A fenti kérdéseken túl szóba kerül az adott tájegység lakóinak életmódja, vallása. Bemutatásra kerülnek a legjellemzőbb használati tárgyak, és megismerkedhetünk olyan eszközökkel is, amikről ma már csak könyvekben olvashatunk. A séta végére a résztvevők átfogó képet kapnak a bemutatott vidékről. Az itt szerzett ismeretek segítséget nyújtanak a további tájegységek önálló felfedezéséhez is.

 

7.  Kendertől a vászonig 

Korosztály: 
3 - 12. osztály
Akadálymentesség:értelmi, hallás-, mozgás- és látássérültek számára is!
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1 600 Ft/fő
Nyelv:magyar

 

skanzen_kendertolavaszonig.jpg

Miből és hogyan készültek a fonalak száz éve és mire használjuk őket napjainkban? Milyen eszközök segítségével lesz a fonalból vászon, szalag vagy éppen tarisznya? Mi is az a szövés? A kendermegmunkálás bizonyos fázisait próbálhatják ki a gyerekek. Majd a szövőszék megismerése után egyszerűbb szövési technikákkal dolgozhatnak.

 

A csoport megismerkedik az áztatott kender feldolgozásának munkafázisaival (tilolás, gerebenezés, fonás). A résztvevők kipróbálhatják, hogyan kell a guzsalyról fonni. Megnézzük a különböző alapanyagú és technikájú szőtteseket (gyapjú, kender, gyapot), majd a gyerekek kipróbálják a szövőszéket, így ismerik meg a szövés folyamatát. Ezután mindenki madzagszövő kereten vagy körmöcskén elkészíthet egy kis karkötőt színes fonalból. A program kifejezetten az alkotás örömére, a kreativitás kipróbálására nyújt lehetőséget.

 

8. Kerekező
Korosztály: 
óvodás - 12. osztály
Akadálymentesség:értelmi, hallás-, mozgás-, látássérültek számára is!
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1 900 Ft/fő
Nyelv:

magyar

 

skanzen_kerekezo_muzeumpedagogia.jpg

A kerék az a technikai eszköz, ami az emberiség történetében felér a tűz vagy az elektromosság fontosságával. A résztvevők a keréknyomozás helyszínein, a Kocsik és szekerek kiállításban, valamint izgalmas tevékenységek közben jutnak élményteli ismeretekhez. 

 

Minden korosztály számára négy részből áll a foglalkozás, de ezek elemei igazodnak az életkori sajátosságokhoz.

 

1. Ráhangolás: A kicsikkel mozgással, körjátékkal, képösszerakóval, a nagyobbakkal a körforma mértani, fizikai tulajdonságain, átvitt értelmű jelentésein keresztül tisztázzuk a kerék jelentőségét.

 

2. A Keréknyomozás során felkeresünk olyan kerékkel kapcsolatos helyszíneket, kerékkel működtetett eszközöket, amelyek a paraszti társadalomban elengedhetetlenül fontosak voltak (pl. a kerekes kutat, a kovácsműhelyt, a malmot).

 

3. A Kocsik és szekerek kiállításban a különféle kocsi típusokat hasonlítjuk össze. Itt az 5. osztálynál idősebbek egy eredeti szekér kocsiszekrényét együtt szedhetik szét, és rakhatják újra össze.

 

4. A Kerékagy óriás társasjátékkal a 3. osztálynál idősebbek észkereküket is megforgatják.

Végezetül felmászhat mindenki a szekérre, egy csoportkép elkészítése erejéig.

 

9. Munkák a házban

Korosztály: 
óvodás - 12. osztály
Akadálymentesség:értelmi, hallás-, mozgás-, látássérültek számára is!
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1 900 Ft/fő
Nyelv:magyar, angol

 

skanzen_munkakahazkorul_foglalk.jpg

Vajon milyen lehetett a családi munkamegosztás 100 évvel ezelőtt? Mi volt egy családban a szülők és mi a gyerekek feladata? A múzeum egyik portáján a diákok korhű tárgyi környezetben élhetik át egy szegényparaszti család dolgos hétköznapját.

 

A múzeum egyik portáján a diákok korhű tárgyi környezetben élhetik át egy szegényparaszti család dolgos hétköznapját. Az évszakoknak megfelelő munkákba bekapcsolódva pedig megtanulják, milyen fáradtságos munka árán tudta egy család megteremteni a megélhetését. Azt is átélhetik, hogy az egyes munkafolyamatok végzésekor mennyi felelősség hárult a gyerekekre. Bár a családtagok szerepe sokat változott az elmúlt száz évben, a családi munkamegosztás még ma is ugyanolyan fontos, mint egykor volt.

 

2019-ben az I. világháború vidéki társadalomra gyakorolt hatását dolgozzuk fel az 5-8. osztályosoknak szóló foglalkozásokban. 

 

10. Játékvilág

Korosztály: 
óvodás - 12. osztály
Akadálymentesség:értelmi, hallássérültek számára is!
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1 900 Ft/fő
Nyelv:magyar, angol

 

skanzen_jatekvilag.jpg

Vajon miben más egy száz évvel ezelőtt élt gyermek környezete? Hogyan és mivel játszottak a gyerekek, amikor még nem volt számítógép és okostelefon? Mivel töltötték a szabadidejüket?

 

A múzeum egy portáját bejárva ismerkedünk meg az 1900-as években élt gyerekek életével, keresve a párhuzamokat és különbségeket a múlt és jelen gyermekvilága közt. Mozgásos, eszközös és szabályjátékokon keresztül tanítjuk meg azt, hogy ez együtt eltöltött (játék)idő milyen fontos a közösségteremtésben, és hogy a minőségi szórakozás nem anyagiak kérdése. A foglalkozás során a játékokat az életkori sajátosságoknak megfelelően választjuk ki.

 

11. Mindennapi kenyerünk

Korosztály: 
óvodás - 12. osztály
Akadálymentesség:értelmi, hallás-, mozgás-, látássérültek számára is!
Időtartam:max. 90 perc
Ár:1 900 Ft/fő
Nyelv:magyar

 

skanzen_mindennapikenyerunk_osztalyoknak.jpg

Miből és hogyan készült a kenyér az évszázadok folyamán? Hogyan kerül minden nap az asztalunkra? Mit tehetünk mi azért, hogy egészségesebben táplálkozzunk?

 

A foglalkozáson a fenti kérdésekre választ keresve megnézzük a szántóföldet, majd megismerkedünk a gabonatermesztés és a kenyérsütés eszközeivel, a kemence felfűtésének technikájával. Lisztből tésztát dagasztunk és cipókat formázunk, majd a megkelt tésztát kisütjük a kemencében. Amíg sülnek a cipók, a gyerekek a közeli malmot is megtekinthetik. Az adalékanyagoktól mentes kenyér akár otthon is elkészíthető, és az így kapott mindennapi kenyér már egy fontos lépés az egészséges táplálkozás felé.

 

12. Molnárok, malmok

Korosztály: 
óvodás - 12. osztály
Akadálymentesség:látássérültek számára is
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1 600 Ft/fő
Nyelv:magyar

 

vizimalomba.jpg

Hogyan működik egy vízimalom? Miért nem lehetett nagyothalló egy molnár? A foglalkozás során a diákok megismerkednek a malom részeivel, berendezésével, szerkezetét pedig működés közben tekinthetik meg.

 

A megújuló energiák és a malmok társadalomban betöltött fontos szerepe mellett a molnár és családja életét is elképzelhetik. Megtapasztalhatják, milyen nehéz munkát jelentett a kézi malommal való őrlés. A kisebbek énekes-mozgásos játékokkal, mondókákkal elevenítik meg a malomhoz kapcsolódó élethelyzeteket. A nagyobbakkal megismertetjük a malmok különböző típusait, a hozzájuk kapcsolódó rendeleteket. Megtudhatják, hogyan lesz az inasból molnár, és hogy milyen büntetés várt arra a molnárra, aki nem tartja rendben a malmát.

 


13. Élet a tanyán

Korosztály: 
óvodás - 12. osztály
Akadálymentesség:értelmi, hallás-, látás- és mozgássérültek számára is!
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1 900 Ft/fő
Nyelv:magyar, angol

 

eletatanyan1.jpg

Rackajuh, szürkemarha, mangalica, parlagi szamár… csak néhány azok közül hagyományos magyar állatfajták közül, amikkel a gyerekek a foglalkozás alkalmával megismerkedhetnek. Megtanulják, hogy melyik állatnak mi a haszna, és hogyan kell gondozni azokat.

 

A gyerekek tevékenyen bekapcsolódnak egy nagykunsági tanya mindennapjaiba, évszaktól és napszaktól függően segítenek az állatok gondozásában. Az állattartás felelősségét és örömeit egyaránt megismerhetik a foglalkozás során. (Kérjük, hogy a foglalkozásra érkező gyerekek ruházata az időjáráshoz, valamint az állatokkal való munkavégzéshez igazodjon.)

 


14. Fazekasság

Korosztály: 
óvodás - 12. osztály
Akadálymentesség:értelmi, hallás-, mozgás-, látássérültek számára is!
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1 900 Ft/fő
Nyelv:magyar

 

fazekass.jpg

Régi konyháinkban főképp cserépedényeket használtak. Ki és hogyan készítette ezeket? Milyen formákat használtak? Van-e lába a lábasnak és mire is való a fazék?

 

Az agyagot ősidőktől fogva használjuk a tárgykészítésben. A felrakásos vagy marokedény technikával formázott edények cseréppé kiégetve időtállóak, a konyha tartozékai. A hagyományos formákat követve mindenki elkészítheti saját edénykéjét, agyagtárgyát, alkalmazva a különböző díszítési technikákat is. (Az elkészített tárgyakat a gyerekek hazavihetik, kiégetésüket a múzeum nem vállalja.)

 

 

15. Év-Kör-Kép

Korosztály: 
óvodás - 12. osztály
Akadálymentesség:értelmi, hallás-, mozgás-, látássérültek számára is!
Időtartam:max. 80 perc
Ár:1 900 Ft/fő
Nyelv:magyar

 

evkorkep.jpg

Az évszakok váltakozása, a gazdasági év munkaalkalmai és a jeles napok szokásai meghatározzák a paraszti életmódot. Megváltozott életrendünkben tudjuk-e ma is érvényesíteni a „mindent a maga idejében” elvét?

 

Az évkör aktuális időszakára jellemző tevékenységeket, hagyományokat hiteles helyszíneken, játékosan, élményközpontúan élhetik át a résztvevők életkoruknak megfelelő szinten és módszerekkel. Tovább a részletekhez >>

 

Ezt a programot különösen ajánljuk a hon- és népismeret tantárgy oktatásához.

 

Foglalkozás megrendelése >>

Hasznos infók >>

 

foglalkozások múzeumpedagógia osztályoknak iskoláknak iskolásoknak felsőtagozatosoknak felső tagozatosoknak felsősöknek


Kapcsolódó cikkek
Tanulás

ÚJ! Faműves tábor 2022

Faműves nyári tábor - először a Skanzen történetében! Várjuk a fát és az alkotást kedvelő felnőtteket és nagyobbacska gyerekeket! Ismerkedjünk meg a fával közösen, és...
Látogatás

A test határai

2020-ban Határtalan Skanzen címmel tematikus évet rendeztünk, amely sok szempontból járta körbe a határ kérdését. Idén tovább bővítettük a témakört, és új időszaki...
Látogatás

Skanzen Kártya

Váltson Skanzen kártyát, hogy egész évben ingyen látogathassa a Skanzent, és élvezze a Skanzen Kártyához kapcsolódó további előnyöket!