A Skanzen gyűjteményei

A szentendrei Skanzen gyűjteménye közel 400 épületből, több mint 80.000 műtárgyból, több mint 100.000 fotóból és 20.000 diából, valamint több ezer adattári tételből áll.
Szerző: Skanzen 2020. január 30.

Kutatás, kiadványok, gyűjtemények

A Skanzen 1981 óta tudományos kutatóhely. Feladata, hogy a magyar nyelvterületen az építészet, lakáskultúra, életmód, közösségi és vallásos élet témájában kutatásokat végezzen, és ezek eredményeit tudományos publikációkban adja közre. Kutatási témáink szorosan kapcsolódnak a megvalósított vagy előkészületben lévő állandó kiállítások, a múzeum telepítési tervében szereplő épületegyüttesek megvalósításához. Fontos célunk, hogy a településtörténet, a falusi és mezővárosi népi építészet mellett a hagyományos életmód jelenségeit feltárjuk, és múzeumi közreadását tudományosan megalapozzuk. Határozottan törekszünk kutatási tematikánk térbeli és időbeli kibővítésére. Így került kutatásaink előterébe Erdély és a Partium néprajzi kutatása, a diaszpórában élő magyar közösségek vizsgálata, a középkori tájegységünk szakmai megalapozása, valamint a 20. századi falu néprajzi vizsgálata. A múzeum igazgatási épületében a dokumentumok gyűjtésére, rendszerezésére és megőrzésére központi adattárat hoztunk létre, és ezt nyilvános archívumként, hagyományos és digitális formában üzemeltetjük.


Kiadványok
A Múzeumban folyó tudományos kutatómunka eredményeit a Skanzen Könyvek sorozat évkönyvein, konferenciakötetein, tájegységi monográfiáin, kiállítási katalógusain keresztül publikáljuk. A látogatóközönség számára a Skanzen Füzetek sorozat szolgál olyan ismeretterjesztő kiadványokkal, melyek segítséget nyújtanak az érdeklődőknek kiállításaink megismeréséhez, iskolai feldolgozásához, praktikus ismeretek megszerzéséhez, ilyen pl. a Komposztálás régen és ma vagy a Kóser konyha.

 

skanzen_kiadvanyok_portekabolt.jpg


Ház és Ember
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 1979-től megjelenő tudományos évkönyve. Tanulmányokat, forrásközléseket, módszertani írásokat ad közre a népi építészet, a lakáskultúra, az életmód, és a szabadtéri muzeológia témájában. Az évente megjelenő reprezentatív tudományos periodika tartalmáról további információval honlapunk szolgál. A köteteket keresse Portékaboltunkban!


Könyvtár
A múzeum könyvtára 28.760 dokumentumot (könyv, térkép, CD, DVD,stb.) számlál, ebből mintegy 9.000 darabot tesz ki Csilléry Klára könyvhagyatéka. A könyvtár évente mintegy 400 kötettel gyarapodik. Az évente mintegy 400 kötettel gyarapodó könyvtár anyagáról a www.sziren.com oldalról tájékozódhat.

 

Épületgyűjtemény
A SZNM telepítési tervében szereplő, a múzeum kezelésében lévő lakó-, gazdasági- és közösségi épületek gyűjteménye. Közülük a már felépített objektumok állandó kiállításainkban láthatók. A lebontott, még újraépítésre váró épületek elemeit raktárainkban őrizzük. Az Épületgyűjteménybe tartozó objektumokat a múzeum Épületjegyzéke tartja nyilván.


Műtárgy-gyűjtemény
A SZNM kezelésében lévő muzeális néprajzi tárgyak gyűjteménye. A tárgygyűjteményt tervszerűen és folyamatosan bővítjük, a gyűjtés, vásárlás az intézmény gyűjteménygyarapítási koncepciója alapján, döntően a múzeum telepítési tervéhez kapcsolódóan történik. A 2017. december 31-én a leltározott tárgyak száma több mint 80.000 db volt. Műtárgyaink rendkívül jelentős része – mintegy 25.550 db – ma már állandó kiállításainkban látható, de a többiről is szöveges információ olvasható belső hálózatunkon és honlapunkon.

 

 skanzen_latvanytar.jpg

 

Magyar Népi Építészeti Archívum (MNÉA)
A múzeum adattári gyűjteményeinek összefoglaló neve, adattárat, fotó-, diagyűjteményt, videó-, CD-DVD gyűjteményt, épületdokumentációs, valamint történeti adattári gyűjteményt tartalmaz. Az Adattári Gyűjtemény (múzeumtörténeti gyűjtemény) a történeti értékű, írott vagy nyomtatott, a múzeum gyűjtőkörébe tartozó eredeti és fénymásolt dokumentumok gyűjteménye. 2017. december 31-én 1185 darab adattári fotót és 1329 darab adattári dokumentumot számlált.

 

A múzeum dokumentumtárai az Általános Néprajzi Dokumentumtár és a Történeti Néprajzi Dokumentumtár, melyek főként népi építészeti felméréseket, néprajzi, történeti adatgyűjtéseket, a múzeumban őrzött tárgyakhoz kapcsolódó feljegyzéseket, a múzeum tudományos gyűjtő- és feldolgozó tevékenységének dokumentumait őrzi. Az Általános Néprajzi Dokumentumtár 7088, a Történeti Néprajzi Dokumentumtár 9655 tételt tartalmazott 2017. december 31-én. Épületdokumentációs Gyűjteményünk a Skanzen telepítési tervében szereplő és analógiaként szolgáló építmények néprajzi, történeti és építészeti dokumentációja 2017. december 31-én 477 számozott tételtés 19.884 lapot tartalmazott. Fotógyűjteményünk a népi építkezés, település, lakásberendezés, életmód témaköreiben készített fotódokumentáció mellett a múzeumi tudományos kutatások keretében készített felvételeket őrzi. 2017. december 31-én mintegy 122.270 tételt tartalmazott, melyekből valamennyi digitalizált. A gyűjteményi egységen belül a diapozitívok száma közel 18.700 darab. Médiagyűjteményünk, mely kazettákból, videókazettákból, CD- kből, DVD-kből, digitális hangfájlokból és audiovizuális fájlokból áll, 2017. december 31-én több mint 1450 tételt számlált. Ezek túlnyomó többsége az épületek felmérése, bontása és terepkutatások során keletkezett, kisebbik hányada pedig a múzeumi rendezvények, illetve múzeumtörténeti vonatkozású események felvételeit tartalmazza.


Magyar Népi Építészeti Gyűjtemény (MNÉGY)
Vargha László (1904-1984) népi építészet kutató tudományos hagyatékát – adattári gyűjteményét, fotónegatív-, diagyűjteményét – tartalmazza. A gyűjtemény Adattára Vargha László és munkatársai népi építészeti felméréseit, rajzait, tanulmányait, írásos feljegyzéseit, egyéb dokumentumait tartalmazza, 2.597 tételt számlál. Digitalizálása jelenleg folyik. A Fotógyűjtemény Vargha László és munkatársai 18.739 fényképfelvételét tartalmazza. A gyűjteményből 6.600 kép digitalizált. Ezen kívül Vargha László fekete-fehér és színes diapozitívjai – összesen 3.914 db – is megtalálhatóak a gyűjteményben.

Könyvtári és kutatószolgálat
A könyvtári kiadványok helyben olvashatók, a gyűjteményekben folytatott kutatáshoz kutatási engedély szükséges. A kutatószolgálat és a szakkönyvtár előzetes bejelentkezés alapján, munkanapon 8-16, pénteken 8-14 óráig áll az érdeklődők rendelkezésére. A digitalizált gyűjteményeinket a múzeum honlapján tanulmányozhatja.

Skanzen gyűjtemények műtárgyak adatbázisok Skanzen kiadványok Ház és Ember Skanzen Füzetek Magyar Népi Építészeti Archívum Magyar Népi Építészeti Gyűjtemény


Kapcsolódó cikkek
A Skanzen

Műtárgy-gyűjtemény

A Skanzen a Magyarországon és a határon túl élő magyar közösségek tárgyi emlékeit gyűjti, állítja ki és teszi közzé digitális formában.
Látogatás

Felhők között

Az Ünnepi Könyvhétre érkezett meg a Skanzen legújabb kiadványa, Weinstock Ernő első világháborós fotóalbumát bemutató Felhők között című könyv.