CANEPAL

Az Európai Unió által támogatott CANEPAL projekt keretében az európai juhtenyésztést vizsgálta 8 ország 10 témában.
Szerző: Skanzen 2015. február 04.

Az évszázados múltra visszatekintő európai juhtenyésztés nem csupán jelentős gazdasági ágazatnak bizonyult, hanem rendkívül gazdag tárgyi és szellemi kulturális örökséget is magában hordoz. A juhászok természetközeli, sajátos életmódja, a tájjal való rendkívül szoros kapcsolata olyan kulturális jellegzetességeket eredményezett, mely Európa-szerte megtalálható, mind a zenében, mind a szokásvilágban, a viseletben, a nyájszervezésben, az építészetben vagy éppen a táplálkozáskultúrában.

Bár a juhászok életmódja alapvetően nem, a gazdasági és szociális környezet Európa-szerte jelentősen megváltozott az elmúlt évtizedekben, melynek következtében a juhászok társadalmi és kulturális státusza meglehetősen mélyre zuhant. A hagyományos juhászat és a juhtartás ilyen mértékű leértékelődése és a tenyésztés, valamint a hasznosítás 21. században tapasztalható átalakulása tehát komoly fenyegetést jelentenek az ehhez a tevékenységhez kapcsolódó rendkívül értékes örökségre nézve is.


CANEPAL.jpg


Emellett mind a birka, mind a kecsketenyésztés rendkívül fontos szerepet játszik a termőföld és a környezet védelmében, akár az egyre csökkenő termőterületek megőrzését, akár a vizek minőségének, vagy a rendkívül érzékeny ökoszisztéma egyensúlyának védelmét vesszük figyelembe. Mivel a juhok a nem túl jó minőségű földeken is megélnek, tenyésztésük és hasznosításuk kulcsfontosságú az európai vidéki gazdaságok számára.

 

A CANEPAL hisz benne, hogy megvilágítva a juhpásztorkodást és a hozzá kapcsolódó kultúra minden szegmensét, hozzájárulhat ennek a rendkívül fontos európai örökségnek a fenntartásához, erősítheti a művészi és a szakmai kreativitást és együttműködést, fellendítheti a hozzá kapcsolódó turizmust, támogathatja a juhtartó területek és társadalmi rétegek identitását és fenntarthatja a pásztorkodáshoz kapcsolódó kulturális és gazdasági tevékenységeket. Mindemellett a juhtenyésztéssel foglalkozó területek megerősödését szolgálhatják a különböző múzeumok, kulturális központok ezzel kapcsolatos tevékenységei, valamint azok a publikációk, kiállítások, vagy éppen konferenciák, melyek a pásztorélettel és annak különböző aspektusaival kapcsolatban kerülnek megrendezésre.


CANEPAL_2.jpg

 

A projekt további céljai:

  • Elősegíteni a kulturális javak cseréjét a részt vevő országok között
  • A projekt eredményeinek széleskörű bemutatása
  • Megismerni és bemutatni a juhászathoz kapcsolódó közös európai kulturális örökségünket a kutatások, kiállítások, programok és ingyenes, online kutatási bázis létrehozásának segítségével
  • Feltárni a kapcsolatot a múlt öröksége és napjaink társadalmi, gazdasági jelenségei között, felhívva a figyelmet a természet és a kultúra vidéki társadalmakban tapasztalható rendkívül szoros kapcsolatára
  • Elősegíteni a tapasztalatok és ismeretek cseréjét a projektben részt vevő és az azon kívül működő néprajzos és más területeken működő szakemberekkel, valamint előmozdítani egy olyan szakmai hálózat kiépítését, mely behálózná egész Európát, megkönnyítve a kommunikációt, valamint a kulturális javak és ismeretek áramlását
  • Lehetőséget adni Európa különböző, történeti, néprajzi és a vidéki kultúrát bemutató múzeumai számára, hogy kiszélesítsék tudásukat, látásmódjukat és hogy egy nemzetközi közönség előtt bemutathassák gyűjteményüket és a juhászathoz kötődő kulturális örökségüket
  • Játékos és interaktív tanítási módszerekkel elérni és felkelteni a fiatalok érdeklődését a vidék kulturális öröksége iránt, valamint létrehozni egy virtuális múzeumot, mely megosztaná a projekt során felhalmozott tudást és tapasztalatot, mely így minden európai polgár és diák számára elérhetővé válna


Játék
Részletek a projekt oldalán itt érhetőek el.

CANEPAL európai juhtartás pásztorkodás európai kutatás


Kapcsolódó cikkek
Tanulás

Év-kör-kép

Az évszakok váltakozása, a gazdasági év munkaalkalmai és a jeles napok szokásai meghatározták a paraszti életmódot. Az évkörnek megfelelően „mindent a maga idejében” végzünk.
Látogatás

Legyél a Skanzen Vonat önkéntese

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum önkéntes programja EGYEDÜLÁLLÓ, INGYENES képzési lehetőséget kínál a vasút és a régmúlt kedvelőinek. A jelentkezők a tanfolyam sikeres elvégzése...