Búcsú Haszmann Páltól

1942-2021
Szerző: Skanzen 2021. április 16.

Helytörténész, népművész – így határozzák meg a hivatalos források a 2021. április 10-én életének 79. évében eltávozott Haszmann Pál foglalkozását. Nekünk, Skanzeneseknek és nagyon sokaknak  Haszmann Pali bácsi – milyen jó, hogy hívhattuk így, közvetlenül, tisztelettel – sokkal inkább hivatást, egész életre szóló és a teljes családjára kiterjesztett elkötelezettséget jelentett Csernáton, Háromszék tárgyi és szellemi emlékeinek gyűjtése, feltárása és látogatók ezreinek történő szuggesztív bemutatása.

 

Haszmann Pál1..jpg

 

Az édesapja, idősebb Haszmann Pál (1902-1977) által egykori Damokos Gyula kúriában és parkjában létrehozott gyűjteménynek kialakítása óta fia, Haszmann Péter Pál volt a szó legnemesebb értelemben vett munkása, majd az 1973-tól múzeumként látogatható intézménynek évtizedeken át vezetője.

 

A csernátoni múzeum Háromszék egyetlen igazi szabadtéri múzeuma.  A központi épülete, az állandó és időszaki kiállításoknak helyet adó kúria a 17-19. században épült, mai klasszicista formáját 1831-ben nyerte el. Körülötte jelentős számú, Háromszék főként 19. századi népi építészetét, lakáskultúráját bemutató, áttelepített zsindelytetős, fából készült lakóépületet találunk. A gyűjtemény egyik ékessége a kúria pincéjében kialakított, az erdélyi érckályhagyűjteményt bemutató állandó kiállítás. A technika iránt érdeklődők számára pedig igazi kincsesbánya a mezőgazdasági gépek kiállítása és a rádiógyűjtemény. A kastély kertjében a magyar művelődéstörténet meghatározó, csernátoni születésű alakjai, Bod Péter (1712-1769) és Végh Antal (1811-1882) mellszobra áll. A múzeum kis kiszolgáló épülete múzeumpedagógiai foglakozások, kamarakoncertek, kulturális programok helyszíne.

 

Haszmann Pál2.jpg

 

A múzeum és két hektárnyi parkja Haszmann Pál irányítása, családjával közös munkája nyomán az elmúlt közel ötven év alatt kulturális és szellemi központjává vált Háromszéknek. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum külső egysége a kezdetektől sokkal több volt, mint muzeális intézmény, az itt működő Csernátoni Népfőiskola, a nyári táborok, kulturális programok révén. Évente látogatók ezrei fordultak meg itt, nagy számú magyarországi, erdélyi diák és nyugdíjas csoportot fogadtak, és a helyi közösség tagjai számára is mindig nyitott volt a múzeum kapuja. Aki életében csak egyszer megfordult itt, nemcsak megismerte Háromszék világát, hanem életre szóló élményekkel távozott, amelyek nagyban hozzájárultak magyarságának megerősítéséhez.

 

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársai több évtizeden keresztül mindig szívesen látott vendégek lehettek Alsócsernátonban. Mindez az elmúlt másfél évtized alatt szoros kapoccsá válhatott, amikor 2005-ben a Skanzen vezetése erdélyi néprajzos kollégáinkkal egyetértésben és támogatásával elhatározta, hogy Szentendrén megépíti az Erdély tájegységet.

 

Haszmann Pál3.jpg

 

2005-től a koronavírus-járvány kezdetéig néprajzosaink és építészeink sűrűn megfordultak Háromszéken és Alsócsernátonban is. Haszmann Pali bácsi az első pillanattól a legváltozatosabb módon és folyamatosan segítette munkánkat. Ha Háromszékre jöttünk, nem kerülhettük el a kúriát, ahol a család minden tagja mindenkor nagy szeretettel fogadott bennünket, mondhatni, hazajártunk ide. Nemcsak bejárhattuk együtt Alsócsernátont és a közeli településrészeket a tájegység számára kiválasztandó kúriát keresve, hanem minden alkalommal hosszú beszélgetések részesei is lehettünk. Az első felmérések után 2009-ben és 2012-ben felmérő tábort szerveztünk, s ezek keretében néprajzos és építész egyetemi hallgatókat is bevonhattunk a munkánkba. A kutatásokat folytatva Pali bácsi segítségével találtuk meg az alsócsernátoni volt Bernáld kúriát, és vehettük fel a személyes kapcsolatot a tulajdonos Bartók családdal. Mindezek nyomán a vélhetően 18. századi előzményeket is mutató, mai formáját 1840 táján elnyert, helyben udvarházként is meghatározott épület felmérését, családtörténeti kutatását elvégezve 2015-ben ez az épület bekerült az Erdély épületegyüttes telepítési tervébe, és a tájegység építésének második szakaszában épül majd fel.

 

Haszmann Pál4..jpg

 

A 2011-2017 közötti időszakban évente több alkalommal is megfordultunk a múzeumban, és minden alkalommal újabb és újabb témákat körbejárva, beszélgetéseink során egyre többet tudhattunk meg a háromszéki kúriák világáról Pali bácsitól. A néprajzi anyag mellett az első világháború háromszéki vonatkozásairól, az udvarházak közelében élő zsellérek életéről, de az egykor világhíres itteni lencsetermesztésről vagy a kúriák kertjeiről is rengeteget tudhattunk meg. A Pali bácsitól kapott évelő növények, köztük egy hárscsemete a Skanzen kertészetében növekedve várják, hogy a Skanzenben megépülő csernátoni kúria kertjébe ültethessük őket. Különleges élményben részesülhettünk 2018. október 3-án, amikor erdélyi tanulmányutunk során a Skanzen szinte valamennyi munkatársa személyesen is megismerhette a csernátoni múzeumot Haszmann Pál értő és elkötelezett, élményszerű vezetésével.

 

Fájó a veszteség, amely bennünket is ért Haszmann Pál halálával, de öröksége tovább él a Haszmann család tagjainak és segítőinek munkájában és a Skanzen Erdély tájegységében is!

 

„Örökségül, feladatul kaptuk eleinktől és egyben szelíd intésként is, hogy bármerre járunk, vagy megfordulunk, nyitott szemmel és érdeklődéssel szemlélődjünk és figyeljünk mindarra, amit értékesnek, szépnek tartunk. Vegyük számba a szellemi és épített örökségünket, tudakozódjunk felőle. Faggassuk felőlük a tudó, jó öregeket, a szakmabelieket.”

 

2015-ben, a Székelyföld településeit bemutató sorozat Alsócsernátonról szóló kötetében Haszmann Pál nem pusztán felidézte a csernátoni kúriák világát írásában, hanem életre szóló, megerősítő üzenettel is biztatott és erősített meg bennünket.

 

Pali bácsi, köszönjük! Hittel, kitartással folytatjuk a munkát!

 

2021. április 16. Bereczki Ibolya

 

 

gyászhír


Kapcsolódó cikkek
A Skanzen

FaluFotó

Már elérhető a Magyar Nemzeti Levéltárral közösen lérehozott FaluFotó Adatbázis.